06.12.2019

Tallinn juurutab innovaatilist projekteerimismudelit

Tallinna linnavolikogu innovatsioonikomisjon on muude teemade hulgas tähelepanu alla võtnud linna ehitamise ja planeerimisega seotud küsimused. Eilsel koosolekul arutati ehitus- ja kasutuslubade väljastamise võimalusi 3D mudelite põhjal. Tallinn on ainus Eesti omavalitsus, kus praegu selle valdkonnaga tegeletakse ning pealinna objektid on saamas alusmaterjaliks riigi standardite ning normatiivdokumentide välja töötamiseks.

Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni esimehe Andres Kollisti sõnul oli eilse koosoleku teema jätkuks eelmisel komisjoni koosolekul arutatule. Siis tutvustati maa-aluste rajatiste 3D kaardistust: maa all paiknevate kommunikatsiooni-, veevarustuse-, kanalisatsiooni-, elektri- ja muude võrgustike ruumilise kaardistamise võimalusi. „Loodavat 3D mudelit võib võrrelda Google’i poolt pakutava street view’ga. Ainult selle vahega, et kui street view annab 360-kraadise tänavapildi maa pealt, siis maa-aluste rajatiste 3D kaardistus pakub teatud mõttes analoogilist vaadet maa alt,“ rääkis Kollist.

BIM-i (Building Information Model) kasutuselevõtmisest Tallinnas käis komisjonile rääkimas Tallinna haldusdirektor Viljar Meister. „See võimaldab projekteerimis- ja ehituslubade digitaalset menetlust ja masinkontrolli, millega väheneb  menetlusele kuluv aeg ja maksumus ning hilisem kulu objekti haldamisel või hooldamisel. Tallinn on juba rakendanud mudelprojekteerimist ja -ehitamist mõne objekti puhul. Näiteks kultuurikeskus Kaja Mustamäel, seeniorite maja aadressil Maleva 18 ning aadressile Kari 13 kavandatav Põhja-Tallinna valitsuse uus haldushoone. Oleme ilmselt ainus Eesti omavalitsus, kes on valmis 1. jaanuarist 2021 menetlema ehitus- ja kasutuslubade väljastamist mudelite põhjal,“ rääkis Viljar Meister oma ettekandes.

Kollist ütles, et komisjon otsustas saata linnavalitsusele kirja, et toetada BIM-projekti edasiarendamist. „Kogu asjaajamise – detailplaneeringu koostamise, projekteerimise, ehitamise, ka objektide haldamise ja lammutamise, maaluste kommunikatsioonide kaardistamise, kogu linnaruumi modelleerimise – viimine 3D mudelitesse on suur samm kaasaja infotehnoloogiliste võimaluste kasutuselevõtul.  Innovatsioonikomisjon on seisukohal, et  linn peaks leidma võimaluse maa-aluste rajatiste 3D kaardistuse kasvõi katseliseks kasutamiseks kavas olevate suurte planeeringute puhul. Näiteks trammitee sadamast lennujaama ja Rävala puiesteele, Estonia puiestee tunnel ning kogu Estonia teatri, välisministeeriumi ja Euroopa Liidu maja vahele jääva ala uuendus,“ lisas komisjoni esimees.

Uudise rubriigid: