19.04.2022

Tallinn katsetab pilootprojektiga kuumalainete mõju leevendamist

Tallinn osaleb rahvusvahelises projektis, mille eesmärk on välja töötada tõhus meetmete pakett kliimamuutuste tõttu sagenevate kuumalainetega kohanemiseks, pilootalaks on Väike-Õismäe.

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule heakskiitmiseks otsuse eelnõu, mille kohaselt Tallinn osaleb aastani 2026 kestvas projektis „Kliimamuutustega kohanemise viisid – KNOWING“. 

“Soovime maandada kuumalainetest tingitud riske ning suurendada linnarahva võimekust nendega toime tulla. Kavas on kaardistada ja leida tõhusad ja rakendatavad kuumalainetega kohanemise tegevused ja lahendused,” ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. “Väike-Õismäe pilootalal toimivad lahendused on rakendatavad ka teistes sarnastes piirkondades, nagu  Mustamäe ja Lasnamäe. Kõiki neid piirkondi iseloomustab suur kõvakattega pindade ja kuumalainetes potentsiaalselt haavatavama elanikkonna osakaal.” 

Üks suuremaid riske on ka Tallinna kliimakava järgi sagenevad ja ekstreemsemad kuumalained, mis mõjutava just vanemaealist elanike tervist, mis põhjustas möödunud suvel liigsuremust Eesti tervikuna. 

Projekt baseerub soojussaarte uuringutel, mis on tehtud 2014., 2018. ja 2021. aastal. Projekti eesmärk on välja töötada kliimamuutustega kohanemise meetmed, mis puudutavad nii hooneid, liikuvust, maakasutus ja haljastust. Nende kombinatsioonis tuleb leida sobivamad meetmete näidispiirkondadele, mis modelleeritakse küll tehisintellektiga, kuid protsessi kaasatakse mõjutatud elanike rühmi. 

Austria Tehnoloogiainstituudi juhitavas projektis on 19 osapoolt, sealhulgas Granollersi linn Hispaania Kataloonia autonoomsest piirkonnast, Napoli linn Itaalias ja Arensbergi ringkond Saksamaalt ning teadusasutused, innovatsioonikeskused ja mittetulundusühingud. Viini linn on selle aasta alguses valmis saanud strateegia, mis on suunatud soojussaarte tekke vähendamisele ja kuumalainete mõju vähendamiseks. Seega on Austrias olemsa kompetent, mida Tallinn saab ka oma edasistes tegevustes praktikas rakendada.

Projekti rahastab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm “Horisont 2020”. Euroopa Komisjon otsustas projekti rahastada tänavu jaanuaris ja selle maksumus Tallinnas on 54 500 eurot, mille katab välistoetus. Tallinna linna poolt juhib projektis osalemist Tallinna Strateegiakeskuse välisprojektide kompetentsikeskus. 

Tallinn osaleb rahvusvahelises projektis, mille eesmärk on välja töötada tõhus meetmete pakett kliimamuutuste tõttu sagenevate kuumalainetega kohanemiseks, pilootalaks on Väike-Õismäe.