29.10.2020

Tallinn koostab keskkonnahoiu arengukava

Tallinna linnavolikogu algatas tänasel istungil linna keskkonnahoiu arengukava koostamise aastateks 2022-2030 ning kehtestas selle koostamise lähteülesande.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on oluline, et linna pikaajalised eesmärgid on sõnastatud strateegilistes arengudokumentides, mille järgi igapäevaseid tegevusi planeerida. „Keskkonnahoiu arengukava koostamine on kindlasti ka üks paljudest tegevustest, mis toetab Tallinna kandideerimist 2023. aastal Euroopa rohelise pealinna tiitlile,“ märkis Terik. „Tallinna keskkonnahoiu arengukava eesmärk on täpsustada keskkonnahoiu valdkonna sihte ja vajalikke tegevusi kuni aastani 2030. Selle alla kuuluvad linnalooduse, veekaitse, välisõu, keskkonnamüra ja keskkonnaharidusega seotud küsimused,“ selgitas linnavolikogu esimees.

Arengukava koostamisel lähtutakse arengustrateegia „Tallinn 2035“ eesmärkidest. Lähteülesandes määrati kindlaks arengukava koostamise etapid ja tähtajad. Arengukava koostatakse 2020. aasta novembrist 2021. aasta juunini. Arengukava koostamise käigus selgitatakse välja analüüside vajadus ja tellitakse analüüsid, kirjeldatakse lähteolukord ning kaasatakse linna ametiasutused ja muud huvirühmad. Arengukava avalikustamine ja avalik arutelu toimub 2021. aasta augustis ja septembris.

Uudise rubriigid: