20.05.2021

Tallinn kulutas mullu koroonapandeemia tõttu ligi kuus miljonit eurot

Vajalike teenuste tagamiseks pidi Tallinn tegema ligi kuue miljoni euro ulatuses ettenägematuid kulutusi, kuid vaatamata sellele kujunes linna tulemiks möödunud aastal 100 miljonit eurot.

„COVID-19 levik ja sellega kaasnenud ülemaailmne pandeemia tõi kaasa palju ettenägematut, nõudes kiiret reageerimist ja kohanemist muutuvas olukorras. Eelmine aasta tõestas, et Tallinna linn sai ja saab ka edaspidi sellistes keerulistes oludes edukalt hakkama,“ tõdes linnapea Mihhail Kõlvart.

Möödunud aastal maksis linn toimetulekutoetust 603 000 eurot ja sotsiaaltoetust 167 000 eurot rohkem kui eelmisel aastal. Lapsevanemate jaoks pakkus linn eriolukorra ajal leevendusi, vabastades munitsipaallasteaedades käivate laste vanemad kohatasu maksmisest ja toetas eralasteaedades käivate laste vanemaid kulude katmisel. Lisaks vabastati lapsevanemad huvihariduse tasudest ja peatati raamatukogudes viiviste arvestamine eriolukorra ajal. Koolides jagati distantsõppele jäänud õpilastele soovi korral koolilõuna asendusena kord nädalas toidupakke. Eakatele ning karantiini jäänutele tagati toidu- ja esmatarbekaupade ning ravimite tellimise, kättetoimetamise ning kontaktivaba arveldamise võimalus. Rakendatud soodustustest ja antud vabastustest olid linna saamata jäänud tulud või seeläbi lisandunud kulud kokku ligi 5,3 miljonit eurot. Linlastele vajalike teenuste katkematu ja turvalise kättesaadavuse tagamiseks tegi linn ettenägematuid kulutusi viiruse ennetamiseks ning selle leviku tõkestamiseks kokku ligi kuus miljonit eurot.

„Kogu linnaorganisatsioon tegi eelmisel aastal suuri jõupingutusi selleks, et tagada linlastele katkematult vajalike teenuste osutamine, pakkuda tuge abivajajatele ning toetada erinevate meetmetega ka ettevõtlussektori toimetulekut ja jätkusuutlikkust,“ ütles Kõlvart.

Linnavalitsus kiitis 2020. aastal heaks kolm kriisimeetmete abipaketti, et leevendada eriolukorra negatiivset mõju ettevõtetele. Abimeetmetena andis linn soodustusi linnavara kasutajatele, andis reklaamimaksuvabastusi ning leevendas lepingu- ja maksetingimusi. Lisaks hüvitas linn osaliselt toimumata jäänud konverentside, kultuuri- ja spordiürituste pöördumatuid kulutusi, jätkas sporditegevuse toetuste maksmist ning andis linna spordirajatiste üüritasu vabastusi.

Möödunud aastal tegi linn ligi 79 miljoni euro ulatuses investeeringuid põhivarasse. Valmis Tallinna Tondi Kool ja Tallinna Linnateatri Suur-Sõjamäe dekoratsioonide lao- ja tootmishoone, rekonstrueeriti Tallinna Saksa Gümnaasium, Päevakeskus Käo, Sõpruse pst 5 sotsiaalmaja ja Salme Kultuurikeskus. Linna keskhaiglad investeerisid kokku ligi 10,5 miljonit eurot, soetades nii meditsiiniseadmeid kui ka tehes vajalikke renoveerimisi ning linna transpordiettevõte mahus ligi 31 miljonit eurot, muuhulgas jõudis eelmisel aastal linnapilti sada keskkonnasõbralikku gaasibussi.

Seisuga 31.12.2020 oli linna bilansimaht 1,6 miljardit eurot ja netovara 1,2 miljardit eurot. Linna tulemiks kujunes 2020. aastal 100 miljonit eurot. 2020. aasta tegevustulud olid kokku 774 miljonit eurot, mis tähendab eelneva aastaga võrreldes 1,6% ehk 12 miljoni euro suurust kasvu. Tegevustulude suurim kasv oli maksutuludes ja saadud toetustes ning seda peamiselt tulenevalt riigi rakendatud abimeetmetest ja omavalitsustele eraldatud ühekordsetest toetustest. Linna tegevuskulud olid kokku 683 miljonit eurot, mis tähendab võrreldes 2019. aastaga tegevuskulude 3,1% ehk 21 miljoni euro suurust kasvu. Enim kasvasid tööjõukulud, peamine tööjõukulude kasv oli haridusvaldkonnas ja samuti kasvas toetuste maht, peamiselt COVID-19 mõjude leevendamiseks.

Linna konsolideerimisgruppi kuulus aruandeaastal 22 ametiasutust ja nende 247 hallatavat asutust, lisaks üheksa äriühingut, 12 sihtasutust ja üks mittetulundusühing. Eelmisel aastal lõpetasid tegevuse SA Tallinna Televisioon, SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus ja MTÜ  Keskkonnateenused. Konsolideerimisgrupis töötas 2020. aastal kokku ligi 20 000 töötajat, sh linna asutustes ligi 13 000.

Tallinna Linnavalitsus kiitis eilsel istungil heaks linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande ning esitas selle Tallinna Linnavolikogule kinnitamiseks.

Tallinna linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet auditeeris audiitorbüroo KPMG Baltics OÜ, kes andis linna 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandele märkusteta vandeaudiitori aruande, kinnitades, et linna finantsaruandlus on usaldusväärne ning kajastab õigesti ja õiglaselt linna finantsmajanduslikku seisundit.

Uudise rubriigid: