16.01.2018

Tallinn kutsub osalema Kodurahuprogrammi projektikonkursil

Tallinna linnavalitsus kuulutab välja järjekordse Kodurahuprogrammi projektikonkursi.

Tallinna Kodurahuprogrammi 2018. aasta projektikonkursil osalema on oodatud nii juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad kui ka kõik teised Tallinna elanikud, kes tahavad Tallinnas rahvussuhete edendamisele ning eri rahvustest inimeste omavahelise suhtlemise tihendamisele kaasa aidata.

„Aastate jooksul on Kodurahuprogramm kujunenud oluliseks instrumendiks eri kogukondade vahel usalduse tõstmisel ning rahvusvähemuste kaasamisel linna kultuuriellu,“ märkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Konkursile oodatavate mittetulundustegevuse projektide prioriteetideks on noorte ühistegevuse edendamine ning vähemusrahvuste kultuuride tutvustamine ja kultuuriürituste toetamine.“

Uuendusena toimub projektikonkurss 2018. aastal mitmes etapis, esimese projektikonkursi taotluste esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2018. Samuti on pikendatud projektide võimaliku abikõlblikkuse perioodi 31. detsembrini 2018, mis võimaldab projektitöö paindlikumat planeerimist ning suurema hulga projektide kaasamist.

Toetuse taotlemine käib üldjuhul läbi Tallinna mittetulundustegevuse toetuste taotlemise iseteeninduskeskkonna, taotlust on võimalik esitada ka paberil või digitaalallkirjaga elektroonilise dokumendina.

Info projektikonkursi tingimuste ja taotlemise võimaluste kohta on kättesaadav Tallinna kodulehel: http://www.tallinn.ee/kodurahu.

Mullu toetati projektikonkursil 28 projekti ning kokku eraldati projektitoetusteks 81 050 eurot. Projektide teemadeks olid noorte ühistegevuse edendamine (keelelaager Peterburis, eesti ja vene keelt kõnelevaid noori ühendavad tegevusprojektid jms) ning vähemusrahvuste kultuuride tutvustamine (kultuuripäevad koolides, erinevad kultuuriprogrammid). Käesoleval aastal toimub konkurss juba üheteistkümnendat korda.