10.01.2019

Tallinn kutsub osalema Kodurahuprogrammi projektikonkursil

Tallinna linnavalitsus kuulutas välja järjekordse Kodurahuprogrammi projektikonkursi – esimese taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 4. veebruar. Käesoleval aastal toimub konkurss kaheteistkümnendat korda.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on projektikonkursile osalema oodatud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja kõik pealinna elanikud, kes tahavad Tallinnas rahvussuhete edendamisele ning eri rahvustest inimeste omavahelise suhtlemise tihendamisele kaasa aidata. „Selle aasta Kodurahuprogrammi projektikonkursi põhisuundadeks on noorte ühistegevuse edendamine ja vähemusrahvuste kultuuride tutvustamine ja kultuuriürituste toetamine,“ märkis Belobrovtsev.

Toetuse taotlemine käib üldjuhul läbi Tallinna mittetulundustegevuse toetuste taotlemise iseteeninduskeskkonna, taotlust on võimalik esitada ka paberil või digitaalallkirjaga elektroonilise dokumendina. Projektikonkursi tingimuste ja taotlemise võimaluste kohta saab infot Tallinna kodulehel: www.tallinn.ee/kodurahu.

„Tänavu jagatakse esmakordselt toetust erinevatele projektidele Kodurahuprogrammi projektikonkursi raames kolmes taotlusvoorus, mistõttu saavad taotlejad paremini valida ja planeerida oma tegevuste läbiviimise aega. Nii on projektikonkursi taotluste esitamise tähtajad 4. veebruar, 2. aprill ja 2. september,“ täpsustas Belobrovtsev.

Eelmisel aastal toetati Tallinna Kodurahuprogrammi kahe taotlusvooru raames ühtekokku 43 projekti, mis näitab märgatavat kasvu võrreldes eelmiste aastatega ning annab tunnistust selle projektikonkursi tõusvast populaarsusest. Näiteks 2017. aastal toetati 28 projekti ja 2016. aastal 36 projekti. Toetatud projektide teemadeks olid noorte ühistegevuse edendamine (eesti ja vene keelt kõnelevaid noori ühendavad erinevad tegevusprojektid) ning vähemusrahvuste kultuuride tutvustamine (rahvusvähemuste kultuuriprojektid, kultuuripäevad koolides).