06.08.2018

Tallinn kuulutab välja Kodurahuprogrammi 2018. aasta teise projektikonkursi

Kodurahuprogrammi projektikonkurss toimub 2018. aastal uuendusena kahes etapis, sügisene projektikonkursile taotluste esitamise tähtaeg on 10. september.

Projektide abikõlblikkuse periood kestab kuni 31. detsembrini 2018.

Tallinna Kodurahuprogrammi 2018. aasta projektikonkursile on osalema oodatud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja Tallinna elanikud, kes tahavad Tallinnas rahvussuhete edendamisele ning eri rahvustest inimeste omavahelise suhtlemise tihendamisele kaasa aidata.

„Konkursile oodatavate mittetulundustegevuse projektide prioriteetideks on noorte ühistegevuse edendamine ning vähemusrahvuste kultuuride tutvustamine ja kultuuriürituste toetamine,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Toetuse taotlemine käib üldjuhul läbi Tallinna mittetulundustegevuse toetuste taotlemise iseteeninduskeskkonna, taotlust on võimalik esitada ka paberil või digitaalallkirjaga elektroonilise dokumendina.

Info projektikonkursi tingimuste ja taotlemise võimaluste kohta on kättesaadav Tallinna kodulehel: www.tallinn.ee/kodurahu.

„Osavõtt Kodurahuprogrammi 2018. aasta kevadisest taotlusvoorust oli aktiivne, selle raames toetati projektikonkursil 25 projekti, millele kokku eraldati 84 287 eurot,“ lisas Belobrovtsev.

Projektide teemadeks olid noorte ühistegevuse edendamine (eesti ja vene keelt kõnelevaid noori ühendavad erinevad tegevusprojektid) ning vähemusrahvuste kultuuride tutvustamine (rahvusvähemuste kultuuriprojektid, kultuuripäevad koolides). Kodurahu programmi projektikonkursse on korraldatud juba 11 aastat.

Uudise rubriigid: