21.03.2017

Tallinn leevendab maa eraldamisega korteriühistute parkimiskitsikust

Tallinna linnavalitsus seab parkimise korraldamiseks linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse Korteriühistu Olev kasuks.

Linnavalitsuse otsuse eelnõu kohaselt seatakse Korteriühistu Olev kasuks isiklik kasutusõigus linna omandis oleval Mustamäe tee 199a kinnisasjal paiknevale parkimisalale, 300 m² suurusele  osale kinnisasjast. Isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 15 aastat ning kasutusõigus seatakse tasuta.

„Praeguseks on korteriühistute parkimiskitsikuse leevendamiseks seatud isiklik kasutusõigus 67 korteriühistu kasuks,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Sel moel on loodud linna maale korteriühistu liikmete sõidukite tarvis juurde ligi 1700 parkimiskohta. Lisaks on linnaosad andnud korteriühistute kasutusse ligi 30 parkimisplatsi.“

Korteriühistu Olev esitas 20. detsembril 2016 Tallinna Linnavaraametile taotluse korteriühistu kasuks isikliku kasutusõiguse seadmiseks Mustamäe tee 199 elamuga külgnevale, Tallinna linna omandis olevale Mustamäe tee 199a kinnisasjale. Nimetatud kinnisasjale on korteriühistu välja ehitanud 18 parkimiskohaga parkimisala. Korteriühistu võtab endale kohustuse isikliku kasutusõiguse esemeks olev parkimisala omal kulul alaliselt heas seisukorras hoida ning tagada sellel aastaringselt heakord.