23.08.2016

Tallinn liidab Nõmmel Mikumanni ja Nõmmekannikese lasteaiad

Tallinna Linnavolikogu otsusega liidetakse Nõmme linnaosas kaks lähestikku asuvat lasteaeda: Tallinna Lasteaed Mikumanni ja Tallinna Lasteaed Nõmmekannike.

Tallinna Lasteaia Mikumanni tegevus lõpeb 1. septembriks 2016. Ümberkorraldatud lasteasutuse nimetuseks jääb Tallinna Lasteaed Nõmmekannike.

„Koolieelsete lasteasutuste võrgu korrastamise üks võimalusi on liita väiksemad lasteasutused teiste samalaadsete asutustega. Lasteasutuste ümberkorraldamise järel on võimalik lasteaeda tõhusamalt juhtida ja ressursse otstarbekamalt kasutada,“ ütles abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas, „Tallinna Lasteaed Mikumanni ja Tallinna Lasteaed Nõmmekannike asuvad lähestikku Nõmme piirkonnas. Kui esimeses on vabu kohti, siis teises ootavad lapsed järjekorras. Nii võimaldabki kahe lasteaia ühendamine paindlikumalt lastele kohti pakkuda ja lastevanematel tekib võimalus leida koht kodule lähemal asuvas lasteasutuses.“

Lasteaias Mikumanni on kolm ning lasteaias Nõmmekannike viis rühma. Nende ühendamisega luuakse kaheksarühmaline lasteaed ühe sõimerühma, kahe liitrühma ja viie aiarühmaga. Lasteaedade ühendamine võimaldab tulevikus luua rohkem sõimekohti.

Ümberkorraldamise käigus koondatakse üks direktori ametikoht, teised töötajad jätkavad tööd ühendatud lasteasutuses.

Tallinna Haridusamet on ümberkorraldamisest teavitanud mõlema lasteaia personali ja vanemaid, kohtutud on hoolekogude liikmetega.


Tallinna Linnavolikogu 24.03.2016 otsus nr 50  Tallinna Lasteaia Mikumanni ja Tallinna Lasteaia Nõmmekannike ümberkorraldamine Tallinna Lasteaiaks Nõmmekannike

Samal teemal: Tallinna Linnavolikogu otsustas kahe Nõmme lasteaia ühendamise (23.03.16)

 

Lisateave:

Piret Lind
Vanemspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 6404658
E-post piret.lind@tallinnlv.ee