08.04.2021

Tallinn liitub Euroopa rohelise linna kokkuleppega

Tallinna linnavolikogu kiitis tänasel istungil heaks liitumise Euroopa rohelise linna kokkuleppega ning volitas linnapea Mihhail Kõlvartit liitumisavaldusele alla kirjutama.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on 2023. aasta Euroopa roheliseks pealinnaks kandideeriva Tallinna jaoks keskkonnaküsimused olulised. „Juba varasemalt on Tallinn liitunud linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030, mille eesmärk on muuta linnad 2050. aastaks süsinikneutraalseks. Euroopa rohelise linna kokkuleppega liitumine on loogiline samm nende eesmärkide suunas. Puhtam elukeskkond on kõigi linnaelanike huvides,“ ütles linnavolikogu esimees.

Kokkuleppest lähtuvalt kohustub Tallinn seadma viies valdkonnas keskkonnaeesmärgid, mis tuleb aastaks 2030 saavutada. Nendeks on linna õhukvaliteedi ning veekogude vee kvaliteedi ja veekasutuse tõhususe parandamine; mürataseme vähendamine; linna elurikkuse säilimist ja suurendamist toetavad abinõud; ringmajanduse ja taaskasutuse edendamine, jäätmetekke ja jäätmete prügilasse ladustamise vähendamine.

Euroopa rohelise linna kokkuleppega liitumine võimaldab Tallinnal osaleda Euroopa Liidu keskkonnapoliitika kujundamises ning koos sarnaselt mõtlevate linnade kogukonnaga juhtida üleminekut puhtamale ja tervislikumale Euroopale. Lisaks saab Tallinna linn võimaluse jagada oma häid kogemusi ja tutvuda teiste linnade kogemustega.

3. märtsiks 2021 oli Euroopa rohelise linna kokkuleppega liitunud 21 Euroopa linna.

Uudise rubriigid: