13.04.2021

Tallinn liitus Euroopa rohelise linna kokkuleppega

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart allkirjastas Tallinna liitumise Euroopa rohelise linna kokkuleppega, millega seatakse linna õhku, vett, müra, elurikkust ja ringmajandust puudutavad eesmärgid.

Tallinn seab kokkuleppe järgi endale viies valdkonnas Euroopa Liidu miinimumnõuetest rangemad keskkonnaeesmärgid, mis tuleb 2030. aastaks saavutada. Sealhulgas tuleb parandada linna õhu, veekogude ja vee kvaliteeti ja veekasutuse tõhusust, vähendada mürataset, toetada linna elurikkuse säilimist ja suurendamist, edendada ringmajandust ja taaskasutust, vähendada jäätmeteket ning jäätmete prügilatesse ladustamist.

„Meie suureks eesmärgiks on roheline tulevik,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. „Ühe meetmena kasutame võimalust osaleda erinevate rohekoostöövõrgustike tegevustes, sealhulgas pretendeerime rohepealinna tiitlile, mis annab meile võimaluse enda tegevusi struktureerida, aga ka õppida teiste Euroopa riikide kogemustest ja pakkuda partneritele enda välja töötatud lahendusi.“

Euroopa rohelise linna kokkuleppega liitumine võimaldab Tallinnal osaleda Euroopa Liidu keskkonnapoliitika kujundamises ning koos sarnaselt mõtlevate linnade kogukonnaga kaasa aidata üleminekut puhtamale ja tervislikumale Euroopale. Lisaks saab Tallinna linn võimaluse jagada oma kogemusi ja tutvuda teiste linnade kogemustega. Linn peab kahe aasta jooksul peale liitumist seadma endale sihttasemed ja eesmärgid kokkuleppe viies eelpoolnimetatud valdkonnas. 

Euroopa rohelise linna kokkuleppega oli enne Tallinna liitunud 26 Euroopa linna Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast, Norrast, Poolast, Portugalist, Prantsusmaalt, Rootsist ja Soomest.

Loe lähemalt Euroopa rohelise linna kokkuleppest Euroopa Komisjoni kodulehelt: https://ec.europa.eu/environment/topics/urban-environment/green-city-accord_en

Uudise rubriigid: