27.08.2019

Tallinn liitus rahvusvahelise toitlustushangete korraldamise projektiga

Aasta alguses liitus Tallinna linn projektiga „StratKIT – avaliku toitlustamise innovaatilised strateegiad“. Tegu on rahvusvahelise Läänemere riikidele suunatud koostööprojektiga, mille eesmärgiks on välja töötada jätkusuutliku toitlustusteenuse hankejuhend.

Projekt on suunatud eelkõige Läänemere piirkonna kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele, kes viivad läbi koolide ja lasteaedade toitlusteenuse hankeid. Kuna Tallinna linnas toimub toitlustusteenuse pakkumine peamiselt toitlustusettevõtete poolt, siis on oluline, et projekti oleksid kaasatud kõik osapooled. Eestist osalevad projektis lisaks Tallinna Haridusametile veel Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, SA ERKAS ja OÜ Baltic Restaurants. Projekti juhtpartner on Helsingi Ülikool.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul toetab Tallinna linn alati rohelist mõtteviisi ning samuti jätkusuutlikku ja keskkonnahoidlikku lähenemist toitlustushangete koostamisel. „Kõige olulisem on pakkuda meie lasteaia- ja koolilastele kvaliteetset, tervislikku ja puhast toitu. Ning kindlasti aitab projekt koostöös teiste Läänemereriikidega, sh Põhjamaadega, välja töötada just meie jaoks parimad, toimivad ja uudsed hankejuhendid“.

Projekti märksõnadeks on inimese tervis ja heaolu, keskkonnahoid, jätkusuutlik ning säästlik tarbimine. Üha olulisemal kohal koolide ja lasteaedade toitlustusteenuse pakkumise juures on toidu koostis ja tervislikkus, mahe- ning kohalik toit, taimetoit ja toidujäätmete vältimine ning üldiselt keskkonnahoidlike kriteeriumite silmas pidamine hangete läbiviimisel. Kõigis neis aspektides orienteerumine ja erinevate asjaolude arvestamine on aga omaette väljakutse nii kohalikele omavalitsustele kui ka toitlustusettevõtetele.

Selleks, et kõigil Läänemere piirkonna riikidel oleks piisavalt teadmisi, oskusi ja näiteid, kuidas parimal viisil korraldada avaliku toitlustamise teenust, luuakse projekti käigus ühtne Läänemere piirkonna teadmiste platvorm. Hetkel on töös osalevate riikide olemasoleva olukorra kaardistamine ja parimate praktikate leidmine, samuti sihtrühmade kaasamine. Viiakse läbi rida seminare ja tutvumisreise, mille käigus vahetatakse kogemusi ning koostöös leitakse parimad lahendused ja tegevusi toitlustushangete läbiviimiseks. Töötatakse välja jätkusuutliku toitlustusteenuse hankejuhend, millele järgneb ka testperiood ning avalikkusele teema tutvustamine. 

Projekti kogueelarve on veidi üle kahe miljoni euro, mida rahastab Läänemere piirkonna programm (Interreg BSR Programme). Projekt kestab kokku 2,5 aastat.

Uudise rubriigid: