03.09.2020

Tallinn lõpetab kolme sihtasutuse tegevuse

Tänasel Tallinna linnavolikogu istungil otsustati lõpetada kolme linnale kuuluva sihtasutuse tegevus ning alustada nende likvideerimismenetlusega. Tegevuse lõpetavad SA Tallinna Televisioon, SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus ja SA Lutreola.

SA Tallinna Televisioon asutati 2009. aastal. Tallinna linnavalitsus on otsustanud ühendada erinevad Tallinna linnameedia toimetused ning moodustada neist ühendtoimetus. Ühendtoimetuse tegevus peaks hõlmama ka sihtasutuse Tallinna Televisioon praegust tegevusvaldkonda.

2008. aastal asutatud SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus on Tallinna linnavalitsuse hinnangul saavutanud talle Tallinna linnavolikogu poolt asutamisel seatud eesmärgid. Sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks väljaarendatud projektid ning tegevused, mille osutamist linn jätkuvalt vajalikuks peab, annab sihtasutus üle Tallinna linnakantselei struktuuriüksustele.

SA Lutreola põhitegevuseks on asutamisest alates olnud Euroopa naaritsa kaitse ja naaritsapopulatsioonide taastamine Hiiumaal ja Saaremaal ning samade sihtide järgimine välismaal läbi rahvusvahelise koostöö. Sihtasutuse tegevus viiakse üle Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti hallatavasse asutusse Tallinna Loomaaed.

Uudise rubriigid: