19.03.2020

Tallinn muudab Järve metsa kergliiklustee projekti

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet on otsustanud muuta Järve metsa kavandatud kergliiklustee projekti.

„Planeeritav tee on äsja valminud Viljandi maantee äärse kergliiklustee teine etapp, mis seob olemasolevad kergliiklusteed Järve metsas ja Järvevana tee piirkonnas. Kui vaadata suuremat pilti, siis on see väga oluline samm kergliiklusringi loomiseks ümber Ülemiste järve,“ kommenteeris Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. 

„Oluline on see, et luues sportimis- ja liikumisvõimalusi looduskeskkonnas, suhtuksime säästlikult loodusesse endasse ja säilitaksime seda kõikide linlaste jaoks. Uude lahendusse andsid oma sisendi kohalikud elanikud ja ma tahan uskuda, et see on meelepärane nii sportlastele, kes Ülemiste järve äärseid radasid aktiivselt kasutavad, kui ka piirkonna elanikele, kes Järve metsas jalutada armastavad,“ lisas Kesklinna vanem Vladimir Svet. 

Projekti muutmine lähtub sellest, et AS Elering on planeerinud raietööd raudteeäärses kõrgepingeliinide koridoris, kuhu nüüd kavandatakse ka kergliiklustee põhitrass. Uus lahendus vähendab langetatavate puude arvu kergliiklustee rajamiseks. Järve kergliiklustee ehitus algas jaanuari esimeses pooles. Projekti muudatuse tõttu lükkub objekti valmimine 2020. aasta lõppu.

Uudise rubriigid: