25.08.2021

Tallinn ootab tagasisidet planeeringute registri uuele lahendusele

Kodulinna arengust huvitatud tallinlased on oodatud kuni 31. augustini testkeskkonnas katsetama kavandatavaid Tallinna planeeringute registri veebilehe uuendusi ja nendele tagasisidet andma.

Registris avaldatakse kõik menetletavaid Tallinna detailplaneeringuid puudutavad avalikud dokumendid. Prototüüp on kättesaadav aadressil https://tallinn-prototype.netlify.app/ Inimeste tagasiside prototüübile on väga oodatud tagasisidevormi kaudu aadressil https://survey123.arcgis.com/share/c773340629934b4eba88f1f62b216f90 ja tagasiside andmise aega on pikendatud augusti lõpuni.

Kuigi prototüübis kõik funktsionaalsused ei tööta, saab selles vaadata näidetena kavandatavate Pikaliiva 69 (https://tallinn-prototype.netlify.app/DP045560) ja Pae 1 (https://tallinn-prototype.netlify.app/dp044700) detailplaneeringute dokumente, asendiplaane ja esialgseid visualiseeringuid. Võrreldes praeguse registriga on prototüübis lisandunud planeeritava ala 3D-vaade ja uus tagasisidevorm, samuti pöörab prototüüp rohkem tähelepanu detailplaneeringute menetlusetappide selgitamisele.  

Arenduse eesmärk on muuta registri kasutajaliides tavakasutajale kergemini kasutatavaks, et linlastel oleks lihtsam saada infot nende elukeskkonda mõjutavate ruumilise planeerimise kavade kohta. Testimise tulemusena soovime saada linnaelanike arvamust uue teenusdisainiga planeeringuregistri osade toimivuse ja kasutajakogemuse kohta, et lõpuks ellu viidav lahendus vastaks elanikkonna vajadustele.

Ruumiliselt sidus linnakeskkond ning elanike suurem kaasamine ruumiplaneerimisse on Tallinna pikaajalise arengustrateegia „Tallinn 2035“ sihteesmärk. Linna ruumiloome valdkonnas on oodata mitmeid uuendusi. Sealhulgas on kavas parandada detailplaneeringute teenuse kasutajakogemust.

Teenusedisaini protsessi on vedanud programmi väliseksperdid Londoni disainiagentuurist FutureGov ning kümmekond spetsialisti Tallinna Strateegiakeskusest ja linnaplaneerimise ametist. Tallinn keskendub programmis detailplaneeringute protsessi arendamise kolmele aspektile: planeeringu lahenduste ja protsessi kommunikatsiooni parandamine, tagasisidestamise protsessi kvaliteedi tõstmine ning ruumiloome protsessi sidustamine linna suurema pildiga. Praeguseks on läbi viidud mahukas planeerimisteenuse ümberdisain – kasutajatega on tehtud süvaintervjuusid ja testitud mitmeid planeeringu registri prototüüpe.

Programm on kestnud juba üle aasta ning praeguseks on see jõudnud avaliku ja laiapõhjalisema testperioodi näol lõpusirgele. Testitud ja toimivad lahendused integreeritakse Tallinna planeeringute registri töökeskkonda alates 2021. aasta viimasest kvartalist.

Projekt on saanud teoks tänu endise New Yorgi linnapea Michael Bloombergi asutatud sihtasutuse Bloomberg Philanthropies toetusele. Tallinn osaleb koos 20 teise Euroopa linnaga Bloomberg Philantrophiesi juhitavas rahvusvahelises algatuses, mille eesmärgiks on kiirendada digitaalset innovatsiooni. Linnad saavad tehnilist abi ekspertidelt, sealhulgas tuge disaini vallas, et parendada elanikele suunatud teenuseid.