01.11.2018

Tallinn osaleb Euroopa Sotsiaalfondi eriilmeliste lasteaiakohtade projektis

Tallinna Linnavolikogu andis tänasel istungil Tallinna Haridusametile nõusoleku osaleda juhtpartnerina Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis „Eriilmelised lasteaiakohad Tallinna linna lasteasutustes“.

Projekti üldeesmärk on võimaldada erivajadustega laste vanemate vajadustele vastava alushariduse teenuse paremat kättesaadavust laste arengu vajadustele vastavate eriilmeliste lasteaiakohtade loomise kaudu Tallinna linna lasteasutustes. Projektiga, mille eelarve on üle poole miljoni euro (505 680 eurot, sh Tallinna linna omafinantseeringu osa 126 420), luuakse 2018/2019 õppeaastal seitse uut rühma 86 eriilmelise lasteaiakohaga.

„Tallinna linnas on vajadus luua juurde uusi eriilmelisi lasteaiakohti, sest suurenenud on erivajadustega laste arv,“ ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. „Erivajadustega laste vanematel on suurem hoolduskoormus ning seetõttu väiksem paindlikkus nende igapäevaelu töökorralduses ja väiksem tööhõive. Laste arengu seisukohalt on vajadus professionaalse abi järele varajases eas.“

Tallinna lasteaedades on erirühmade (sh sobitusrühmade) arv viimase kolme aastaga suurenenud 191 lapse ehk 15 rühma võrra. Tallinna linnas ootab 05.03.2018 seisuga erirühmadesse kohta 166 last. Tallinna lasteaedade järjekorra analüüsi alusel vajavad lapsevanemad enim erivajadustega lastele mõeldud kohti Kesklinna, Lasnamäe, Mustamäe ja Kristiine linnaosa lasteaedades. Nõudluse leevendamiseks ja vastavalt sihtgrupi vajadustele luuakse erivajadustega laste kohad, sh tavarühmade kohtade asemel ja olemasolevate erirühmade liiki muutes kokku seitsmes Tallinna lasteasutuses:
-          Tallinna Kannikese Lasteaias (pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm, 4 kohta),
-          Tallinna Ülemiste Lasteaias (tasandusrühm, 12 kohta),
-          Tallinna Raadiku Lasteaias (tasandusrühm, 12 kohta),
-          Tallinna Mustakivi Lasteaias (pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm, 4 kohta),
-          Laagna Lasteaed-Põhikoolis (sobitusrühm, 18 kohta),
-          Tallinna Sõbrakese Lasteaias (sobitusrühm, 18 kohta),
-          Tallinna Lasteaed Südamekeses (sobitusrühm, 18 kohta).

Nimetatud lasteaiad valiti projekti, kuna ülelinnalise lasteaedade järjekorra analüüsi alusel on nende lasteaedade piirkondades suurim vajadus ja puudus erivajadustega lastele lasteaiakohtade järele.

Projektis rakendatakse igas nimetatud rühmas personali alljärgnevalt: kaks õpetajat, õpetajaabi ja tugispetsialist vastavalt rühma liigile. Projektis osalevatel lasteaedadel on selleks valmisolek olemas.

Uudise rubriigid: