19.06.2018

Tallinn osaleb Põhja- ja Baltimaade mobiilsusprogrammi projektis

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt osaleb Tallinna linn juhtpartnerina Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi projektis „Teadmiste ja kogemuste jagamine liikluse korraldamisel”.

Korraldusega nõustutakse projekti Tallinna linna poolse omafinantseerimisega 2018. aastal summas 2980 eurot ja volitatakse Tallinna Transpordiameti juhatajat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele. Projekti hoidjaks määratakse Tallinna Transpordiamet.

Projekti raames saavad Tallinna linna juhtivad ametnikud õppida linnadelt, kus on tõhusalt rakendatud säästva arengu põhimõtteid, tõstetud liiklusohutuse kvaliteeti, vähendatud isikliku sõiduauto kasutamist ning rakendatud innovaatilisi lahendusi linna üldise elukeskkonna parendamiseks.

22. mail 2018 langetas Põhjamaade Ministrite Nõukogu (edaspidi Norden) Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi komitee projekti „Teadmiste ja kogemuste jagamine liikluse korraldamisel” osas positiivse rahastamise otsuse Tallinna linna kasuks summas 4300 eurot. Sellele lisandub linna omafinantseering summas 2980 eurot. Kokku on projekti maksumus 7280 eurot. Projekti kulud ja tulud kavandatakse 2018. aasta Tallinna lisaeelarve eelnõusse.

Projekti kestus on 04.09.2018 – 31.12.2018.