05.04.2021

Tallinn otsib kriisihooldusperesid lastele

Tallinna linn osaleb Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektis, mille käigus katsetatakse uut ajutise hoolduse teenust – kriisihooldusperet lastele. Tallinn kutsub endast teada andma peresid, kes soovivad oma kodus pakkuda kriisiolukorda sattunud lapsele peavarju ja turvatunnet.

Tallinnas sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on linna eesmärgiks pakkuda lastele perekeskset kasvukeskkonda ka siis, kui sünnipere seda mingil põhjusel ei võimalda. „Iga laps vajab kodu ja perekonda, hoolitsevaid ja armastavaid vanemaid. Kuid vahel tekib paraku olukordi, kus laps ei saa elada oma sünniperes – siis tuleb talle pakkuda uut perekeskkonda,“ rääkis Beškina. „On hea meel, et paljud pealinna pered on juba läbinud koolituse ja valmis hakkama hoolduspereks. Kuid hooldusperesid ei jätku veel kõigile lastele ning eriti on juurde vaja peresid, kes oleksid valmis võtma enda juurde lapse, kelle edasine elukorraldus ei ole veel selge.“   

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse talituse peaspetsialist Agnes Kulmar selgitas, et lapsed võivad hooldusperet vajada mitmesugustel põhjustel. „Põhjuseks võivad olla vanemate haigestumised, sõltuvused või muud elulised raskused. On väga oluline, et sellises olukorras oleks lapse kõrval mõni teine kindel ja turvaline täiskasvanu, kelleks võib siis olla hoolduspere vanem,“ ütles Kulmar „On lapsi, kes vajavad hooldusperet pikema aja jooksul, sageli täisealiseks saamiseni, kuid on ka lapsi, kes vajavad hoolt ajutiselt, kuni lapse sünniperes tekkinud kriisiolukord laheneb ja vanemad suudavad taas oma lapse eest hoolitseda.“

Tallinnas on kriisihoolduspere pilootprojekti oodatud kaks linnas või linna lähiümbruses elavat perekonda, kes soovivad aidata ajutiselt perekonnast eraldatud või kriisiolukorda sattunud last, olles vajadusel valmis lapse enda juurde võtma kahetunnise etteteatamisega. Nii jõuab laps otse perekonda ega pea vahepeal viibima turvakodus. Olenevalt olukorrast ja vajadusest elab laps kriisihooldusperes kuni 90 päeva, mil pere tagab tema põhivajaduste rahuldamise, emotsionaalse toetuse ja hariduse jätkamise.

Samuti oodatakse pilootprojektiga osalema ühte kutselist erihooldusperet, kes pakuks lühi- või pikaajalist hooldust peres spetsiifilise ja suurema hooldusvajadusega lapsele. Erihoolduspere teenus on mõeldud lastele, kes vajavad individuaalset pühendumist ja pidevat teadlikku tuge.

Kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere vanemaks sobib avatud ja soe inimene, kellel on soov, võimalus ja valmisolek pühenduda lapsele ajal, mil laps seda väga vajab. Kriisihooldusperel on vajalik varasem laste kasvatamise või lastega töötamise kogemus. Sarnaselt teistele hooldusperedele peab ka kriisihoolduspere ja erihoolduspere läbima vajaliku ettevalmistuse, sh PRIDE koolituse ja lisaks traumakoolituse. Pilootprojektis osalevatele peredele pakutakse nii emotsionaalset kui ka rahalist tuge (vt toetavad teenused). Erinevalt muudest hoolduse vormidest saavad projekti kaasatud kriisihoolduspered valmisolekutasu. Perega sõlmitakse leping, mille alusel ta teenust osutab ning tasu saab. Teenuste osutamist koordineerib ja peredele pakub tuge SOS Lasteküla Eesti Ühing.

Kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse projekt algas 2020. aastal ja jätkub vähemalt 2021. aasta lõpuni, seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ vahenditest. Käesoleva aasta märtsi seisuga osaleb projektis kaks kriisihooldusperet (Lääne-Virumaal ja Viljandimaal) ning kolm erihooldusperet (Põlvamaal, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal), projektiga on liitunud kümme kohalikku omavalitsust, sh Tallinna linn.

Kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuse projektiga liituda soovivatel peredel palutakse helistada SOS Lasteküla Eesti Ühing projektijuht Elmet Puhmile telefonil 58147797 või kirjutada Elmet.Puhm@sos-lastekyla.ee.

   

Uudise rubriigid: