27.02.2018

Tallinn otsib lumemurdjaid

Konkursi „Tallinna linna lumemurdja“ eesmärk on välja selgitada ja tunnustada Tallinna linnas tegutsevate korteriühistute ning erakinnistute puhastusaladel töötavaid eeskujulikke majahoidjaid, kelle ülesanneteks on lume- ja libedustõrje teostamine ning kinnistu heakorra tagamine.

Kuni 16. märtsini 2018 toimuv konkurss on avalik ja sellele    võivad kandidaate esitada kõik linnaelanikud. Konkursi    läbiviimiseks moodustatud korraldustoimkond, valib linnaosade    valitsuste poolt esitatud kandidaatide seast eeskujulikuma    majahoidja ning tunnustab kahte majahoidjat.  

Kandidaate hinnatakse kahes etapis: linnaosade valitsused    tutvuvad esitatud kandidaatide poolt hooldatavate    puhastusaladega ja küsitlevad elanikke, parimaks osutunud    kandidaat edastatakse korraldustoimkonnale, kes langetab    lõpliku otsuse parima majahoidja väljaselgitamiseks.  

Konkursi tulemusena välja selgitatud eeskujulikumale    majahoidjale omistatakse „Lumemurdja 2018“ tiitel, lisaks    tunnustatakse veel kahte majahoidjat. Korraldustoimkond    langetab otsuse ja avalikustab auhinna saajad Tallinna    veebilehel 2018. aasta märtsis.