17.11.2016

Tallinn panustab ühistranspordi arendamisse

Tallinna järgmise aasta eelarvest on plaanis anda ühistranspordi arengu tõhustamiseks Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile üle 25 miljoni euro sihtotstarbelist investeerimistoetust.

Toetuse abil soetatakse 50 uut autobussi, sh 20 hübriidbussi, rekonstrueeritakse kümme trammi ja alustatakse retrotrammide rekonstrueerimist. Ühtlasi lõpetatakse järgmisel aastal Kopli trammidepoo rekonstrueerimine ja jätkatakse ühistranspordipeatustes infotabloode paigaldamist. Tallinna linna 2017. aasta eelarve eelnõus on investeeringuteks ühistransporti ette nähtud kokku 25 157 250 €.

„Lisaks mahukale investeerimistoetusele tagame jätkuvalt kõigile Tallinna elanikele tasuta ühistranspordikasutuse,“ ütles linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas. „Tallinna linna elanikuks registreeritud isikud saavad jätkuvalt ka elektrirongiga Tallinna piires tasuta sõita,“ lisas Aas. Tasuta saavad Tallinna ühistransporti kasutada ka kõik Eesti õpilased ning 65-aastased ja vanemad isikud.

Viie aastaga on ühistranspordi arendamisse paigutatud kokku ligi 130 miljonit eurot. Viimaste aastate soetuste tulemusena on bussiveeremi keskmine vanus hetkel 8,8 aastat. „Tänu järgmise aasta linnaeelarvesse kavandatud mahukale otseinvesteeringule kahaneb liinibusside keskmine vanus veelgi ja seejuures üsna märgatavalt,“ lisas Aas. „Kahtlemata annab see tunda ka linnapildis ja kasutusmugavuses ning tõstab ühistranspordi viimaste aastatega järjest kasvanud populaarsust veelgi.“

Viimase viie aasta jooksul on Tallinna Linnatranspordi AS soetanud 125 uut bussi, sh 24 hübriidbussi, trolliliine nr 2, 6 ja 7 teenindanud kasutuskõlblikkuse piirile jõudnud trollibussid on asendatud moodsate keskkonnasäästlike bussidega, EL-i rahalisel toel rekonstrueeriti Tondi-Kadriorg rööbastee ning nr 3 ja nr 4 trammiliini teenindamiseks soetati 20 uut CAF trammi. Käimas on Kopli suunalise trammitee rekonstrueerimine ning nr 4 trammiliini lennujaamani pikendamine.

Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimehe Enno Tamme sõnul on linnaeelarves ühistranspordi arendamiseks mõeldud vahendid tänuväärt investeering elanike mugavasse ja turvalisse liikumisse, aga laiemalt linna kui terviku arengusse. „Iga ühistranspordile kulutatud euro tõstab Tallinna kui elu- ja ärikeskkonna väärtust ning võimaldab meil sotsiaalselt tundliku ja logistiliselt läbimõeldud infrastruktuuri abil kindlustada pealinna jätkusuutlik tulevik,“ lisas Tamm.