23.12.2020

Linn pikendas linnavara üüritasu soodustusi

Tallinna linnavalitsus pikendas linnavara üüritasu soodustuste rakendamise aega Kesklinnas kuni järgmise aasta 30. aprillini, ühtlasi võimaldatakse kuni 80% ulatuses soodustust ka väljaspool Kesklinna asuva äriruumide üürnikele.

Kesklinna äriruumi üürnikul, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse ja meelelahutuse nagu kunst, kultuur jm. tegevusalal, alandatakse üüri 80%, Viru tn 26 äriruumi üürnikul 30% ja ööklubi üürnikul 100% võrra. Üürnik, kes kasutab Kesklinnas kaubandustegevuseks linnarajatist, näiteks terrasse – saab üürisoodustust 100%.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul muudeti ja täiendati linnavalitsuse 22. oktoobri määrust, pikendades ettevõtjatele üürisoodustuse rakendamise aega. „Soodustuse näol on tegemist riigiabiga ning seeläbi leevendatakse COVID-19 viirusest tingitud negatiivset mõju. Turismisektori äralangemisega tänavu suvel on just kõige enam kannatada saanud Kesklinna ettevõtjad, kelle tegevus on peamiselt suunatud turistidele,“ märkis Riisalu.

 Ühtlasi võib anda üürisoodustust ka ettevõtjale, kes kasutab linnavara Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse „Linnavara kasutusse andmise kord“ alusel ning kelle äriruum asub väljaspool Kesklinna. Soodustust kohaldatakse samuti 1. jaanuarist kuni 30. aprillini. Soodustust võib anda kuni 80% ulatuses äriruumi üürnikule, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse ja meelelahutuse (kunst, kultuur jm) tegevusalal. Soodustust antakse tingimusel, et äriruumi kasutusse andmise taotlus on esitatud või äriruum on kasutusse antud enne 1. septembrit 2020. Üüritasu soodustuse saamise avaldus esitatakse üürileandjale.

Soodustuse andmise otsustab komisjon, kuhu kuuluvad äriruumi üürile andmise otsustanud ametiasutuse, Tallinna Linnavaraameti ja Tallinna Strateegiakeskuse linna finantsteenistuse esindaja. Komisjon hindab soodustuse vastavust riigiabi tunnustele. Kui soodustus on riigiabi, vormistatakse selle andmine riigiabina. Eelduslikult saab enamik riigabi tunnustele vastavat abi vormistada vähese tähtsusega abi andmisena. Komisjoni otsuse alusel teeb üürileandja soodustust andva haldusakti ning sõlmib üürnikuga lepingu lisa. Üüritasu soodustust ei saa üürnik, kellel on üüritasu soodustuse andmise kuu 15. kuupäeva seisuga üüri või kõrvalkulude võlg linna ees. Üüriarved väljastatakse jooksval kuul alates 16. kuupäevast.

 Ka Vabariigi Valitsus otsustas toetusmeetmetega 2021. aastal jätkata. Turismisektorile mõeldud kriisitoetuste eesmärk on toetada kõige tugevamalt kannatada saanud majutusettevõtjaid, toitlustusettevõtjaid Tallinna vanalinnas, reisiettevõtjaid ning käsitööpoode üle Eesti. 

Uudise rubriigid: