15.04.2015

Tallinn plaanib uuendada suurema osa haridusasutuste arvutitest

Tallinna Linnavalitsus plaanib haridusameti kaudu korraldada riigihanke uute ajakohaste arvutite rentimiseks munitsipaalkoolidele ja -lasteaedadele. Vahetamisele läheb 4100 koolide ja 850 lasteaedade arvutit.

Linna koolide ja lasteaedade arvutipark, kokku ligi 8000 arvutit, on olulisel määral amortiseerunud ja nii tehniliselt kui ka moraalselt vananenud. Koolide 6504 arvutist ligi kaks kolmandikku ehk 4119 arvutit on vanemad kui neli aastat, vanimad neist pärinevad aastast 1999. Analoogne on ka lasteaedade arvutipargi olukord – kokku 1884 arvutist 1220 on vanemad kui viis aastat. Arvutite vanus ja tehniline seisukord takistab tänapäevaste õppe- ja tarkvaraprogrammide kasutamist ning vananenud arvutite remont ja hooldus on kulukas ja aeganõudev.

Tallinna koolide arvutite standardnõuded näevad ette, et koolis on arvuti iga kümne õpilase kohta ning neist vähemalt kolmandik on sülearvutid. Lisaks peab olema õpetaja arvuti igas klassiruumis, et saaks tundi nüüdisaegselt läbi viia ning jooksvalt e-päevikut täita. Lasteaedades peab olema igas rühmas üks lauaarvuti või kahe rühma peale üks sülearvuti, lisaks juhtkonna arvutid. Koolide arvutipark peaks koosnema 6538 arvutist, millest on 4839 lauaarvutid ja vähemalt 1699 sülearvutid. Lasteaiad vajavad kokku ligikaudu 1500 arvutit.

Olukorra lahendamise võimalusi analüüsides jõudsid linna IT teenistus ja finantsteenistus koostöös Tallinna Haridusametiga järeldusele, et kõige otstarbekam üle minna arvutite rendile. Sama on teinud ka mitmed Eesti suured avaliku halduse organisatsioonid ja ettevõtted, sh Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, Pärnu linn, Tartu linn, aktsiaselts Eesti Raudtee jt suurettevõtted. Mõistlik on rentida uued arvutid koos arvutiprogrammide ja litsentsidega, mis vastavad linna standarditele ja ei sisalda kasutatud arvutitega kaasnevaid tehnilisi riske.

Tallinna 2015. aasta eelarves on haridusvaldkonna IKT kuludeks ette nähtud 1 501 881 eurot, millest ligikaudu 600 000 eurot on kavandatud koolide ja lasteaedade arvutite rentimiseks koos vajalike tarkvaralitsentsidega. Sellest piisab, et vahetada koolides välja ligikaudu 4100 amortiseeritud arvutit ehk 2/3 arvutipargist (1/3 vastab nõuetele).

Koolidele on plaanis rentida 2300 uut laua- ja 1800 sülearvutit ning lasteaedadele 850 uuendatud arvutit, rendiperioodiga neli aastat. 

 

Uudise rubriigid: