14.12.2017

Tallinn rajab seenioridele soodsa eluaseme

Tallinna Linnavaraamet teeb ettevalmistusi toimetulekutuge vajavatele seenioridele mõeldud sotsiaalmaja rajamiseks.

„Seenioride maja projekteerimishange kuulutatakse välja jaanuaris,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „See umbes 75 korteriga ning ühiskondlike ruumidega hoone on plaanis rajada Koplisse Maleva tn 18 kinnistule.“

Projekti kogumaksumus on 7,5 miljonit eurot, 2018. aasta eelarvest eraldatakse projekteerimise jaoks 400 000 eurot. „Hoone ehitamisega plaanime alustada 2019. aasta kevadel ning elanikud saavad soodsatesse üürikorteritesse sisse kolida 2020. aasta suvel,“ ütles Võrk. „Kavatseme selle sotsiaalobjekti rajamiseks ka riiklikku toetust taotleda.“

Võrgu sõnul kaalub linnavalitsus ühtlasi võimalust koostöös erasektoriga hoonestusõiguse seadmise teel seenioridele korterelamuid rajama hakata.

„Elamumajanduse valdkonnas on tuleva aasta suuremateks töödeks Paagi tn 10 kortermaja rekonstrueerimine ning Sõpruse pst 5 sotsiaalkodu ja sotsiaalmaja rekonstrueerimine .

Paagi tn 10 kortermaja rekonstrueerib Nordlin Ehitus OÜ, projekti koostas Acto Consult OÜ. Projekti kogumaksumus koos sisustamisega on ligi 8 miljonit eurot, millest 1,2 miljonit eurot on KredExi toetus. Ehitustööd kestavad etapiviisiliselt 2019. aasta märtsini.

„Paagi tn 10 korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga ning parandab sisekeskkonna kvaliteeti,” ütles abilinapea Eha Võrk. „Kindlasti saab sellest linna omanduses olevast amortiseerunud ja moraalselt vananenud korterelamust rekonstrueerimise eeskuju teistegi sarnaste korterelamute omanikele-haldajatele.“ Majas saab pärast rekonstrueerimist olema 265 kaasaegset korterit, mis antakse üürile vähekindlustatud linnakodanikele ja peredele. Esimene korrus kohandatakse liikumispuudega inimeste vajadusi rahuldavateks elamispindadeks, lisaks paiknevad seal majaelanikele mõeldud söökla ja teenindava personali tööruumid.

Kristiine linnaosas asuv amortiseerunud Sõpruse pst 5 hoone rekonstrueeritakse sotsiaalkoduks ja sotsiaalmajaks. „Praegu on käsil rekonstrueerimisprojekti koostamine, ehitustöödega plaanime algust teha tuleva aasta juunis ning nendega lõpule jõuda 2019. aasta septembriks,“ ütles Võrk. „Lasnamäele Punane tn 48a kinnistule on aga plaanis rajada sotsiaalmajutusüksus. Hetkel on käsil detailplaneeringu koostamine.“

Muudeks linnamajanduse valdkonna remonttöödeks ja soetusteks on tuleva aasta linnaeelarves 550 000 eurot. Linnamajanduse valdkonna investeeringuteks on 2018. aasta linnaeelarveese kavandatud kokku 5,1 miljonit eurot.