18.02.2019

Tallinn renoveerib ja kaasajastab järgemööda lasteaedu

Viimastel aastatel on Tallinn ehitanud mitmeid uusi lasteaedu ja korrastanud rühmaruume, kuid paljud vanemad lasteaiad ootavad veel põhjalikumat remonti – käesoleval aastal läbivad uuenduskuuri Sitsi ja Männikäbi lasteaia hooned.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev tõdes, et linn peab väga oluliseks, et kõik lapsed saaksid õppida kaasaegsetes tingimustes ja keskkonnas ning sama oluline on luua ka õpetajatele head töötingimused. „Kui viimase kümnekonna aasta jooksul on linnal tulnud keskenduda peamiselt täiendavate lasteaiakohtade loomisele ja uute lasteaedade ehitamisele, siis nüüd oleme seadnud eesmärgiks teha korda kõik ajale jalgu jäävad lasteaiad,“ täpsustas Belobrovtsev. „ Seega kavatseme nii sel kui ka järgmistel aastatel investeerida lasteaedade korrastamisse 10 miljonit eurot ning hiljemalt aastaks 2030 loodame, et kõik lasteaiahooned oleksid renoveeritud ja kaasajastatud vastavalt nõuetele.“

18. jaanuaril tutvub abilinnapea Vadim Belobrovtsev ka ehitustööde käiguga remondis olevates – Sitsi ja Männikäbi lasteaias.

Remondi käigus rekonstrueeritakse mõlema maja siseruumid, paigaldatakse tänapäevane soojustatud fassaad, rajatakse uued praegustele nõuetele vastavad tehnosüsteemid, sealhulgas elektri- ja küttesüsteemid ning ventilatsioonisüsteem, millega tagatakse rühmaruumides lastele tervislik sisekliima. Remondi tulemusena saavutatakse ka märkimisväärne energiasääst võrreldes varasemaga, maja uus energiaklass on B.

Sitsi Lasteaia ehitusega tegeleb AS Eviko, tööde maksumus on ligikaudu 1,93 miljonit eurot. Lasteaed on plaanis valmis saada tänavu 1. juuliks. Männikäbi lasteaia ehitajaks on AS Paide MEK, tööde maksumus on ligikaudu 2,36 miljonit eurot. Ehitustööd algasid 31. jaanuaril ning peaksid lõppema 30. septembriks k.a. 

Sitsi ja Männikäbi lasteaia rekonstrueerimistöid koordineerib Tallinna Haridusamet. Rekonstrueerimist toetab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avaliku sektori hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamise meetme raames.

Uudise rubriigid: