01.10.2020

Tallinn rõhutas EUROCITIES koosolekul linnade olulisust taastekavade ettevalmistamisel ja rakendamisel

29. septembril osales Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart Euroopa suurlinnade võrgustiku EUROCITIES juhatuse liikmena poliitilises diskussioonis Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide valitsuste esindajatega, kus arutati linnade rolli riiklike taastekavade koostamisel ja rakendamisel.

Linnapea rõhutas Tallinna seisukohta, mille kohaselt ei peaks taastekavades ette nähtud meetmed piirduma vaid praeguse kriisi tagajärgede leevendamisega. Taastekavad peaksid võimaldama nii linnadel kui ka riikidel paremini valmistuda järgmisteks mistahes kriisideks, olles samal ajal suunatud Euroopa roheleppe elluviimise toetuseks.

„Kuigi taastekavad koostatakse liikmesriikide valitsuste poolt ning Euroopa Liidu taaste ja vastupidavuse rahastusmeetmed suunatakse samuti riikide eelarvetesse, on väga oluline, et linnad oleksid kaasatud nii taastekava ettevalmistamisel kui rakendamisel. Pikemas perspektiivis on Euroopa taastekavade eesmärk viia läbi õiglane digi- ja rohepööre ning selles protsessis on linnadel väga oluline roll,“ ütles Kõlvart.

Euroopa Komisjoni majandusvoliniku Paolo Gentiloni kabineti juhtivekspert Marco Piantini kinnitas, et linnade kompetents on kriisist taastumisel märgilise tähendusega ning nende kaasamine dialoogi on liikmesriikidele vajalik.

EUROCITIES on suurim ja mõjuvõimsaim Euroopa suurlinnu ühendav organisatsioon, kuhu kuulub üle 145 linna. Tallinn on EUROCITIES liige alates 1998. aastast ning valiti 2017. aastal ka organisatsiooni 12-liikmelisse juhatusse.

Uudise rubriigid: