03.06.2015

Tallinn sõlmib Elroniga pikaajalise sõitude hüvitamise lepingu

Tallinna linnavalitsus kavatseb sõlmida AS-ga Eesti Liinirongid (Elron) aastase tallinlaste tehtud sõitude hüvitamise lepingu.

Tallinna linna elanikuks registreeritud isikutele reisirongides linna piires sõidusoodustuse andmiseks ja sõitude hüvitamiseks sõlmitakse leping perioodiks 1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2016. Poolte kokkuleppel võib lepingu tähtaega pikendada.

Alates 1. jaanuarist 2013 kehtib Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordivõrgus kõigile rahvastikuregistrijärgsetele tallinlastele tasuta sõiduõigus. Tallinna ühistranspordivõrgu ja reisirongide paremaks integreerimiseks, sõitjatele suurema valiku võimaldamiseks ja linna ühistranspordisõidukite koormuse vähendamiseks on tallinlastele alates 2013. aasta 28. oktoobrist kehtinud tasuta sõiduõigus ka raudtee esimeses tsoonis ehk Tallinna linna piires.

„Tasuta rongisõit muutus tallinlaste seas prognoositust tunduvalt populaarsemaks,“ tõdes abilinnapea Taavi Aas. „Juba esimesel tasuta sõidu kuul tegid tallinlased varasemaga võrreldes lausa kolm korda rohkem sõite.“

2014. aasta I kvartalis sõitsid tallinlased Elroni rongidega ca 345 000 korda. Samas ulatus aasta varem igakuine rongireisijate arv kolmest populaarseimal Tallinn-Laagri lõigul vaid 10 000 inimeseni. Mullu aprillis alanud Pärnu maantee trammiteede kapitaalremont kasvatas rongiga Balti jaama sõitjate arvu veelgi. Aprillis kasutas tallinlased linnas liiklemiseks rongi 151 000 ja mais 173 000 korral. Keskmiselt tegid tallinlased mullu ühes kuus Elroni rongidega üle 150 000 sõidu.

„Elroni rongides müüdud Tallinna-siseste üksikpiletite arv kasvas aastaga 3,9 kordseks,“ nentis Aas. „Võrreldes 2012. aastaga oli mullu müüdud I tsooni piletite arv lausa 7,8 korda suurem, kusjuures 87,1% müüdud piletitest osteti tallinlaste poolt. Sõitjate hulga hüppelist kasvu ilmestamaks olgu siinkohal ära toodud, et 2012. aastal müüdi 129 645, ent 2014. aastal 1 011 332 piletit.“

Tallinna linnavalitsus tegi Elronile ettepaneku fikseerida Tallinna linna poolt tasumisele kuuluva hüvitise maksimaalne summa aasta kohta ehk minna üle tasu arvestamisele liinikilomeetri alusel, võttes aluseks Tallinna piires läbitava liinikilomeetrite hulga ja liinikilomeetri hinna. „Paraku Elron sellega ei nõustunud, tuues põhjuseks ees ootavad aktsiisitõusu ja infrastruktuuritasude tõusu,“ nentis Aas. „Lepiti kokku vaid Tallinna poolt tasutava sõiduhüvitise summa vähenemine 400 euro võrra, seega saab aastatasuks olema ligikaudu 900 000 eurot.“