11.11.2021

Tallinn sõlmis suurhaigla projekteerimislepingu

Täna sõlmiti Tallinna Haigla projekteerimishanke võitnud Itaalia firmade ATIproject srl ja 3TI Progetti esindajaga projekteerimisleping, mille väärtus on ilma käibemaksuta 17,8 miljonit eurot.

Linnapea Mihhail Kõlvart nentis, et täna sõlmitud leping on väga oluliseks teetähiseks sajandi suurprojekti – Tallinna Haigla ehitamiseks ja selle valmimiseks. „Tallinna jaoks on see oluline prioriteet ning oleme viimased aastad selle nimel töötanud, et uue haigla rajamine Tallinnas saaks reaalsuseks. Sellega loome tervikliku haiglaorganisatsiooni ja rajame praeguste amortiseerunud keskhaiglate haiglahoonete asemele uue ja nüüdisaegse meditsiinilinnaku, millega paraneb ka arstiabi kättesaadavus ja ravikvaliteet. Ja seda mitte üksnes Tallinna ja Harjumaa elanikele, vaid kogu Eesti elanikele,“ rääkis Kõlvart. „Kuna ajagraafik on pingeline, siis teeme omalt poolt kõik selle nimel, et täita Euroopa Komisjoni poolt ette nähtud nõudmisi ja komisjoni seatud nö kontrollpunkte. Täna sõlmitud projekteerimisleping oli esimene neist seitsmest teetähisest, mida linnal tuleb järgida, et taastekava rahastus kindlustada.“

“Meil on au alustada Tallina haigla projekteerimisega. Usun, et meie projekteerimiskogemuse ning kohalike patsientide ja haiglapersonali ootuste kombineerimise teel loome kaasaegse ja inimkeskse haigla. Meie eesmärk on projekteerida keskkond, mis toetab tervise paranemist, võimaldab personalil pakkuda parimat võimalikku ravi ja tunda end töökeskkonnas hoituna,” ütles ATI projecti president ja projekti eestvedaja, Branko Zrnic

Tallinna Haigla rahvusvahelisele projekteerimishankele esitas pakkumuse 8 pakkujat, kellest üks ei osutunud alusdokumendi vastavustingimuste nõuetele vastavaks. Neist kõige parema pakkumise tegi Itaalia ettevõtted ATIproject srl ja 3TI Progetti ühispakkumine, töö maksumuseks 17,8 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Hanke võitja pakkumuse tehniline lahendus oli paremuselt teine, kuid majanduslikult kõige soodsam, saades kokkuvõttes kõige enam punkte. Tallinna haigla projekt hõlmab nii hoone enda projekteerimist kui ka ümbritseva ala planeerimist, et kujuneks terviklik, tervist toetav keskkond.

Mõlemal ettevõttel on rahvusvaheline kogemus suuremahuliste hoonete projekteerimisel. ATIproject srl on enam kui 300 töötajaga rahvusvaheline arhitektuuri- ja inseneribüroo, kelle töödest moodustavad ligi 70 protsenti avalikud hooned. Viimase kümne aasta jooksul on projekti juhtpartner ATIproject projekteerinud 17 haiglat, nende seas  näiteks Taanis Odenses asuva Nyt Ouh ülikooli haigla, mis on üks Euroopa suurimaid haiglaid. 

ATIproject on kohaliku konsultandina kaasanud projekteerimisse Eesti projekteerimisettevõtte Esplan.  

Kava kohaselt alustatakse projekteerimistöid novembrist 2021 ning eel- ja põhiprojekt on valmis 2024. aasta alguses. Tulenevalt pingelisest ajagraafikust on kogu haigla arendusprojekt jagatud osaliselt paralleelselt teostatavatesse etappidesse. Praegu on planeeritud läbi viia kolm ehitushanget: eeltöödeks 2023. aastal ja seejärel, kui  on süvendi ja betoonihange tehtud, põhitöödeks 2024. aasta kevadel. Eesmärgiks on seatud jõuda 2026. aasta suveks haigla ehitusega nii kaugele, et haigla tervikosale on võimalik alustada kasutusloa menetlust, lõplik sissekolimine on planeeritud 2027. aastal.

Käesoleva aasta juunis kehtestas linnavolikogu Tallinna Haigla detailplaneeringu, valminud on ka meditsiinitehnoloogia eelprojekt. Viimase puhul on tegemist olulise lähtematerjaliga, sest see koondab, kirjeldab ja süstematiseerib haigla meditsiini- ja tootmistehnoloogilisi ning hoone eriosade vajalikke tehnilisi lahendusi ja informatsiooni.

 

Lähemalt saab tutvuda Tallinna Haigla projektiga SIIN

Video: ATIproject