17.04.2017

Tallinn soovib Riigikogult jäätmeseaduse muutmist ja Riigikontrolli soovituste järgimist

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ja abilinnapea Arvo Sarapuu kohtuvad täna Riigikogu korruptsioonivastase võitluse komisjoniga, eesmärgiga teha selgeks, mis põhjustel muudeti jäätmeseadust nõnda, et see raskendab korraldatud jäätmevedu.

Riigikontroll on oma detsembrikuises Riigikogule tehtud aruandes osutanud, et omavalitsuse korraldatud jäätmevedu on optimaalne süsteem, mis tagab jäätmete ladustamise üle parema kontrolli ja ka tarbijale soodsamad hinnad.

„Minu jaoks on arusaamatu, miks jätkub omavalitsuste korraldatud jäätmeveo takistamine ja Riigikontrolli soovituste eiramine,“ sõnas Taavi Aas. „Paistab, et mitmed prügifirmad on oma lobitöös parlamendipoliitikute hulgas olnud tõhusad ja seda tasuks komisjonil lähemalt uurida.“ 

Riigikogu tühistas 2014. aastal Jäätmeseaduse § 66 lg 11, takistades sellega omavalitsuste korraldatud jäätmevedu.