01.03.2021

Tallinn pakub tänavu restaureerimistoetusi suuremas mahus

Tallinnalt saab 5. aprillini taotleda toetust kultuurimälestiste, vanalinna muinsuskaitseala ja miljööväärtuslike alade hoonete ning planeeringutega määratud väärtuslike hoonete restaureerimiseks. Linn toetab nii hoonete konserveerimist, restaureerimist kui ka algsel kujul taastamist.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul muutis Tallinn restaureerimistoetuste andmise korda, et laiendada seni kehtinud võimalusi.

„Sellest aastast on miljööväärtuslike ehitiste kohta võimalik esitada restaureerimistoetuse taotlus, mis hõlmab korraga kõiki hoone ajaloolise välisilme restaureerimistöid. Samuti on varasemaga võrreldes suurenenud toetuste kogueelarve, mis tänavu ulatub 300 000 euroni,“ ütles Novikov. „Ühe objekti toetuse maksimaalne suurus on 25 000 eurot ja toetust makstakse kuni 75 protsenti toetatava restaureerimistöö maksumusest.“

Võrdluseks: 2017. aastal oli restaureerimistoetuste eelarve kokku 90 000 eurot, mis suurenes 2018. aastal 200 000 eurole, 2019. aastal 225 000 eurole ja mullu 250 000 eurole.

„Samuti muutus ajaline piirang töödega alustamisel. Toetuse taotleja saab nüüd ise otsustada, kas soovib restaureerimistöödega alustada kohe pärast taotluse esitamist või oodata ära taotluse kohta tehtud otsus,“ lisas Novikov.

Objekti restaureerimiseks saab esitada aastas ühe taotluse, taotlus saab hõlmata objekti mitme osa restaureerimistöid. Juhul kui kinnistul on mitu restaureeritavat objekti, siis võib esitada nende objektide restaureerimiseks ühe taotluse. Kui ühe objekti kohta esitakse mitu taotlust, siis arvestatakse ajaliselt esimesena esitatud taotlust.

Restaureerimistoetuse taotlusi saab Linnaplaneerimise Ametile esitada 1. märtsist kuni 5. aprillini 2021 projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas, mille kohta leiab info aadressil: https://www.tallinn.ee/Teenus-Restaureerimistoetus

Lisaks eraisikutele ja ühistutele toetab Tallinna linn ka kogudusi kirikute ning neis asuvate kultuuriväärtuste restaureerimisel kirikurenessansi programmi kaudu, mille kaudu eraldatakse tänavu toetusi 800 000 eurot.

 Fotod Salme 21 majast enne ja pärast restaureerimist. Restaureerimistoetuse abiga restaureeriti hoone esifassaad 2020. aastal, hoone kolm ülejäänud fassaadi restaureeriti 2019. aastal.

Salme_21_DSC8884_2019 kevad.jpg

Salme-21-parast.JPG