02.12.2016

Tallinn suurendab tuleval aastal oluliselt sporditegevuse toetust

Tallinna linn kavatseb 2017. aastal tõsta sporditegevuse toetuse määra 20%, et tagada heal tasemel ja jätkusuutlik sporditegevuse korraldamine linnas. Selleks on 2017. aasta linnaeelarve eelnõus ette nähtud 5 195 520 eurot, samas käesoleval aastal ehk 2016. aasta eelarves oli sporditegevuse toetuseks ühtekokku 4 463 475 eurot.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on sporditegevuse toetuse eesmärgiks pakkuda pealinna lastele ja noortele kvaliteetset sporditeenust. „Paraku senine baassumma ehk 165 eurot ühe harrastaja kohta ei suuda enam seda eesmärki täita. Viimasel ajal on kulud nagu näiteks võistluspaiga rent, inventar, treenerite tööjõukulud märkimisväärselt tõusnud,“ selgitas Kõlvart. „Meie sooviks on tagada jätkuvalt toetuse raames pakutava sporditeenuse hea kvaliteet, mis oleks kättesaadav võimalikult paljudele noortele. Seetõttu soovimegi tõsta järgmisel aastal sporditegevuse baassummat ligi 20% ehk seniselt 165 eurolt 200 eurole.“

Ühtlasi rõhutab abilinnapea, et aasta-aastalt on kasvanud nii toetust saavate harrastajate kui ka treenerite hulk. „Kui 2014. aastal eraldasime sporditegevuse toetust kokku 20 282 harrastaja ja 429 treeneri kohta, siis 2015. aastal tõusis toetatavate harrastajate arv juba  21 030ni, mis oli 4% enam kui 2014. aastal ning treenerite arv kasvas 2015. aastal 437ni,“ täpsustas Kõlvart. „Käesoleval aastal oleme toetanud kokku 141 spordiorganisatsiooni, 21 010 harrastajat, 492 treenerit ja seda 41 spordialal, millest populaarsemad on ujumine, jalgpall, võimlemine, korvpall ja kergejõustik.“

2017. aastal on sporditegevuse toetus ettenähtud spordiklubidele ja -koolidele 7-19-aastaste Tallinna noorte ja puuetega harrastajate ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) inimeste sporditegevuse korraldamiseks. Toetust eraldatakse Tallinna Linnavolikogu poolt vastu võetud määruse „Sporditegevuse toetamise kord“ alusel.