13.05.2020

Tallinn taasavab sel nädalal mitmed väliatraktsioonid

Esmaspäevast alustati pealinnas jõulinnakute, mänguväljakute ja välirulaparkide avamisega. Väliatraktsioonide kasutamisel tuleb järgida 2+2 reeglit, lisaks palub linn võimalusel kontaktpindu enne kasutamist desinfitseerida või kanda käsi saastumise eest kaitsvaid kindaid.

Atraktsioonid avatakse järk-järgult – esmajärjekorras need, mis on lintidega piiratud ning seejärel piirdeaedadega ümbritsetud. Kõik avatavad mänguväljakud ja jõulinnakud puhastatakse täiendavalt enne avamist.

Abilinnapea Betina Beškina tänab linlasi senise mõistliku ja vastutustundliku käitumise eest. „Tallinlased on näidanud, et nad hoolivad iseenda ja kaaslinlaste tervisest ning loodan, et see jätkub ka leevenevate piirangute tingimustes. Me ei tohi valvsust kaotada ning peame jätkuvalt ettevaatlikud olema,“ sõnas abilinnapea Betina Beškina.

„Mänguväljakute ja jõulinnakute kasutamisel peab järgima 2+2 reeglit. Selleks, et atraktsioonil veedetud aeg oleks maksimaalselt turvaline, soovitame võimalusel kanda kindaid või desinfitseerida need pinnad, mida kätega katsuma asutakse,“ märkis Beškina. Linnaosad paigutavad oma haldusala välirajatiste juurde ka sildid, mis viiruse levikut pärssivaid reegleid meelde tuletavad. Vastutus nende täitmise eest lasub aga siiski kasutajail endil.

Kasutada tohib vaid neid väliatraktsioone, mille juurest on ligipääsu tõkestavad lindid ja piirdeaiad eemaldatud. Sellisel puhul saavad linlased olla kindlad, et neid väljakuid on täiendavalt puhastatud.

Tallinna linnavalitsus kinnitas eelmisel nädalal eriolukorrast väljumise kava, mille kohaselt alustatakse koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatud piirangute leevendamisega 11. mail esmalt õuetegevuste osas. 18. mail lisanduvad leevendused vahetult isikutevahelistele teenustele ja tegevustele ning 1. juunist taastab linn eakatele suunatud huvitegevused.

Tallinna linna COVID-19 eriolukorra info ja epideemiast tingitud piirangute leevendamise täpne kava on leitavad siit: https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine

Uudise rubriigid: