20.08.2017

Tallinn tähistas taasiseseisvumist suure kontserdiga 20. augusti väljakul ja perepäevaga teletorni juures

Täna, 20. augustil tähistatakse Tallinnas iseseisvuse taastamise päeva suure tasuta kontserdiga Harjumäel ning meeleoluka perepäevaga Teletorni juures.

Eesti taasiseseisvumise päeva tähistav tasuta kontsert peeti Harjumäel 20. augusti väljakul. Esinesid Kaitseväe orkester Peeter Saani juhatusel, solistideks Nele-Liis Vaiksoo ja Rolf Roosalu. Kavas oli eesti muusika, kontserdi korraldas Tallinna Kultuuriamet.

Kontserdi avas ja rahvast tervitas Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, kes ütles: „20.augustil 1991.aastal kell 23.03 kinnitas Eesti Ülemnõukogu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest. Kõigi Eesti vabadust ja iseseisvust oma ülima eesmärgina pidavate poliitiliste jõudude kokkulepe ja tegutsemine ühise eesmärgi nimel kindlustas Eesti taasiseseisvumise“.

Aas jätkas: „20. augusti sündmused mitte ainult ei toonud Eestit tagasi maailmakaardile, vaid viisid kokkuvõttes N.Liidu kokkuvarisemiseni ning tõid kaasa põhjalikud muutused mitte ainult Ida–Euroopas, vaid Euroopas ja maailmas tervikuna. Rahvuslikul tasandil saime hakata oma elu ehitama nii, nagu meie ise seda soovisime. Rahvusvahelises plaanis olime valmis tunnustamiseks ja taastunnustamiseks“.

„Rahus oma elu ehitades tundub vahel, et vabadus, iseseisvus ja sõltumatus eksisteerivad justkui iseenesest. Maailmas toimuv osundab ohtudele ning teravdab meie tähelepanu ja tugevdab valmisolekut kaitsta neid,  meile nii olulisi väärtusi. Seista selle eest, et elada vaba rahvana vabal maal. Täna on sobiv päev pisut mõtestada möödunut ja mõelda tulevikule. Mõelgem toonastele augustisündmustele, kuid andkem ka mõtteruumi tulevikukujutelmadele. Mõelgem sellele, mis on meile püha! Mõelgem neile, kes on meile kallid! Hoidkem oma maad, hoidkem oma inimesi, hoidkem oma vabadust ja iseseisvust!“, lõpetas Aas oma tervituskõne.

Tallinna Teletorni juures algas perepäev täna juba kell 11. Mitmesugust põnevat tegevust nii suurtele kui väikestele jätkub seal kuni kella 18ni.

Kell 12 tervitas kohaletulnuid Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, kes ütles: „Need augustipäevad ei unune. Me mäletame kogu rahvast oma haardes hoidvat, südant lõhkema suruvat pinget. Teletorni, telemaja ja Toompea kaitsjaid. N. Liidu dessantdiviisi ülbet sissemarssi ja häbiväärset lahkumist. Tohutut vabanemistunnet ja meeletut rõõmu kättevõidetud iseolemise üle. Kogunedes täna siia, meie taasiseseisvumise sümboli Tallinna Teletorni juurde tunnetame taas kord, et meie tugevus on meie minevikus ning meie tulevikku kindlustavas tänases. Koos me oleme tugevad“.

Tallinna Teletorn tähistab 20. augustit perepäevaga juba kuuendat aastat. Perepäeval saab näha, kuidas töötavad need inimesed, kellest sõltub tänapäeval Eesti iseseisvus ja heaolu – oma tegemisi demonstreerivad Kaitseliit, Kaitsevägi, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning mitmed teised. Katseliidu Tallinna Malev andis Teletorni õuealal ka näidislahingu.

Kell 17 esinevad teletorni õuel Tanel Padar & The Sun.