25.09.2018

Tallinn taotleb Euroopa Liidu riikide mere- ja maapiiriülese koostöö võrdsustamist

Täna Brüsseli Raekojas toimunud Euroopa Liidu pealinnade juhtide kohtumisel Euroopa Komisjoni volinike Jyrki Kataineni ja Corina Cretuga rõhutas Tallinna abilinnapea Andrei Novikov, et Tallinn-Helsingi kaksiklinna arenguks on oluline merepiiriga naabritele suunatud arendusprogrammide jätkumine ka järgmisel eelarveperioodil.

Euroopa Komisjon on teinud järgmise programmperioodi territoriaalse koostöö kohta rea ettepanekuid halduspiire ületavate funktsionaalsete piirkondade toetamiseks.  „Mõistagi on ka Tallinna jaoks ülimalt oluline koostöö meid maismaalt ümbritseva Harju maakonnaga. Olgu siin üheks aktuaalseks  näiteks kasvõi tasuta ühistransport, mis kehtib küll Tallinna linnas ja suuremas osas ülejäänud Eestist aga mitte meid ümbritsevas maakonnas.  Selline erisus pole kestlik,“ ütles Novikov.

„Tallinna jaoks on aga ülimalt oluline ka riigipiiri ülene koostöö meie kaksiklinna Helsingiga, millega moodustame tugevalt funktsionaalselt läbi põimunud sotsiaalmajandusliku koosluse. Ja siin on meie jaoks väga probleemne Euroopa Komisjoni ettepanek järgmise perioodi territoriaalse koostöö kohta, et Interregi piiriülesed koostööprogrammid peaksid edaspidi keskenduma ainult maismaapiiridele ning merepiiri ülesed  programmid tuleb sulgeda,“ pahandas abilinnapea.

Igal aastal liigub Helsingi ja Tallinna vahel 9 miljonit inimest, kellest 80% on Eesti ja Soome elanikud ning 20% meid väljast külastavad turistid. Moodustame Balti mere piirkonnas selgelt ühtse funktsionaalse regiooni. Täpselt samamoodi, nagu seda on Kopenhageni ja Malmö  regioon, keda aga loetakse erandiks  viidates neid ühendavale sillale.  „Meie arvates on siin tegemist Tallinn-Helsingi ebavõrdse kohtlemisega kui programmi loomise aluseks on ainult inimeste liikumise viis aga mitte liikumise proportsionaalne maht ja liikumise põhjused,“ ütles Novikov.

„Toetades kindlalt Komisjoni territoriaalse koostöö üldprintsiipi halduspiire ületavate funktsionaalsete piirkondade kohta palume võrdset kohtlemist mere- ja maismaapiiride puhul,“ kinnitas Novikov. Kui see mingil põhjusel ei osutu võimalikuks, taotleb Tallinn Novikovi sõnul igal juhul erandi tegemist Helsingi ja Tallinna  piirkonnale, analoogselt Öresundi piirkonnaga, mis asub samuti Balti mere ääres.

Uudise rubriigid: