01.10.2020

Tallinn toetab Mannheimi avaldust

Tallinna linnavalitsuse istungil otsustati toetada konverentsil Mannheim2020 Euroopa linnade ja regioonide juhtide poolt Euroopa Komisjonile esitatavat Mannheimi avaldust. Mannheimi avalduse eesmärgiks on juhtida tähelepanu kohalike omavalitsuste rollile Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamisel.

Euroopa linnade ja piirkondade juhid kinnitavad avaldusega oma soovi pakkuda solidaarsust, koostööd ja toetust tugeva, ühtse, säästva ja kaasava Euroopa heaks. Tallinn üks neist linnadest ning esimene Eesti ja ka Baltikumi linn, kes seda väga olulist avaldust toetab,“ sõnas linnapea Mihhail Kõlvart. „Kliimamuutuste ja loodusvarade ületarbimise tingimustes on meie ülesanne tagada, et toimivad kohalikud ja piirkondlikud majandused ning õiglased linnaühiskonnad peaksid lugu meie planeedi ressursside piiridest. Lähenemine, kus majandussüsteemi toetatakse jätkusuutlikkuse printsiipe austades, ühtib ka Tallinna visiooniga tuleviku rohelisest majandusruumist.“ 

Avaldusega annavad kohalike omavalitsuste juhid üle Euroopa tugeva sõnumi, et Euroopa rohelist kokkulepet on vaja ning kinnitatakse, et ollakse valmis lepet ka kohalikul tasandil rakendama. Samuti tuuakse leppe konkreetsed rakendamisvaldkonnad kohaliku omavalitsuse tasandil.

Roheliste eesmärkidega arvestamine on oluline ka Euroopa Liidu koroonaviirusest tingitud majanduskriisi taastumiskava vaates. Linnapea märkis, et kavandavate majandusmeetmete fookus on oluline suunata just kohalike omavalitsuste toetamisele meetmete kriteeriumide ja indikaatorite disainimise kaudu. „Sadadesse miljarditesse küündivaid vahendeid tuleb suunata targalt. Tallinna seisukohta kohalike omavalitsuste toetamise eelisjärjekorda asetamisest kinnitasin ka eile toimunud EUROCITIES poliitilises diskussioonis organisatsiooni juhatuse liikmena. Euroopa rohelise kokkuleppe olulisusest rääkisime ka juunis e-kohtumisel Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermansiga.“

Mannheimi avaldus tugineb Tallinna poolt varasemalt allkirjastatud dokumentidele - Aalborgi hartale (1994), Aalborgi kohustustele (2004). Avaldus kajastab ka integreeritud säästva linna- ja regionaalarengu eesmärke, mida toetab ka Leipzigi harta.

Mannheimi avaldust esitletakse Euroopa Komisjonile täna algaval ning reedeni kestval 9. Euroopa linnade ja omavalitsusüksuste säästva arengu konverentsil Mannheim2020. Konverentsi ametlik veebileht asub siin, Mannheimi avalduse täistekst on leitav siit.

Uudise rubriigid: