21.04.2022

Vabaühendused viivad linna toel läbi põnevaid keskkonnaprojekte

Sel aastal viiakse pealinnas ellu 13 keskkonnavaldkonna projekti, mida linn toetab kokku ligi 42 000 euroga. Toetatud projektide hulgas on nii loodusretked lastele, aiandusteraapia eakatele, tantsulised koristuspäevad kõigile ja mitmed teised ettevõtmised.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet märkis, et keskkonnavaldkonna mittetulunduslike projektide osas on märgata huvi suurenemist. „Heameel on ka selle üle, et juba tuntud ja teada tegijate kõrval osales taotlusvoorus täiesti uusi organisatsioone, kelle projektitaotlused sisaldasid ka uudseid ideid ja lahendusi,“ rääkis Svet ning lisas, et kuna keskkonnaküsimused on linnas prioriteediks, on viimastel aastatel üha suurendatud ka toetuste summat. „Järgmisel aastal kannab Tallinn uhkusega Euroopa rohelise pealinna tiitlit. Sellesse, et meie linn oleks roheline ja tallinlased oleksid keskkonnateadlikud, panustame me kõik. Kohalike kogukondade ja vabaühenduste algatusel ja eestvedamisel toimuvad tegevused on heaks näiteks sellest, kuidas saab inimeste keskkonnakäitumist mõjutada erinevate kaasavate tegevuste abil.“  

Linn toetab mitmeid koolinoortele suunatud projekte, mida viivad läbi MTÜ Tallinna Linnuklubi, Tallinna Looduskaitse Selts ja Mittetulundusühing Loodusring. Õpilastele korraldatakse loodusretki, võistlusi ja linnuvaatluspäevi. Loodusehüvede tutvustamisega tegeleb ka Põhja-Eesti Pimedate Ühing, kelle projekt on suunatud Tallinnas elavatele nägemispuudega inimeste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks. 

MTÜ Lasnaidee aiandusteraapia projekt jätkab ka sel aastal ning pakub eakatele vanuses 60+ tegevusi kogukonnaaedades koos terviseteraapia tegevusjuhendajatega. Kogukondlike töötubadega elurikkuse, linnamesinduse ja keskkonnasõbralike käitumisviiside teemal tegelevad sel aastal Kalamaja Ürdiaed ja MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa.   

Taotlusvoorust said toetust kaks keskkonnaalast kampaaniat. Valge Esmaspäeva (Circular Monday) teavituskampaania juhib tähelepanu ületarbimisele ning kutsub inimesi üles teadlikumalt ja keskkonnasõbralikumalt tarbima ning ostlema. Sadevee-kaevuluukide märgistus „Meri algab siit“ keskendub konireostusele ja selle kahjulikule mõjule keskkonnas. Jäätmete alase haridusega tegeleb ka Precious Plastic Estonia, kes viib läbi kolm pop-up töötuba, kus tutvustatakse plasti reostust Eestis ja mujal maailmas, samuti MTÜ Rohelinn, kes viib läbi tantsulisi koristuspäevi. 

Keskkonnateadlikkuse kasvu toetamiseks kogukonnas kaasatakse tallinlasi avalikesse aruteludesse. Näiteks saab osaleda Shiftworks OÜ korraldataval keskkonnale suunatud vestluses Tallinn Music Week’il või Estonian Anthropocene Center MTÜ loodud biotoopa vestlusõhtul.

Keskkonnavaldkonna mittetulundustegevusi on Tallinn toetanud alates 2012. aastast. Viimastel aastatel on linn keskkonnahariduslike projektide toetuseks eraldatud summat pidevalt suurendanud: 2020. aastal oli see 16 000 eurot, 2021. aastal 27 000 eurot ja sel aastal 41 987 eurot.

Keskkonnaalaseid tegevusi toetab linn mittetulundustegevuse toetuse andmise korra alusel.

Keskkonnavaldkonnaga seotud infot leiab Tallinna veebilehelt rubriigist Keskkonnaharidus

Pildil: Lasnaidee Laagna kogukonnaaias (foto Lasnaidee Facebook)