29.10.2018

Tallinn toetab kirikute ja kirikuvarade säilimist

Tallinn on aastatega toetanud krikurenessansi programmi raames kirikute taastamist ja säilitamist kokku ligi 9 miljoni euro ulatuses.

Käesoleva aasta eelarvest kulub investeeringuteks kirikuhoonetesse ühtekokku 900 000 eurot.

„Alates 2016. aastast toetab Tallinna linn pühakodade restaureerimist taas vahepeal viieks aastaks katkenud Kirikurenessansi programmi raames,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov.

„Oleme sel aastal toetanud mitmete kirikute renoveerimist nende konfessioonist sõltumata ja meil on plaanis seda teha ka edaspidi,“ ütles linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. „Kirik on palju enamat kui lihtsalt hoone, arhitektuuripärl või ajaloomälestis – iga kirik on ka kogukonna elu keskus, nii vaimse elu keskus kui ka kultuurielu keskus. Kirik on ka osa meie ajaloost ja kultuurist, õigemini on kirik oluline osa tervest meie kultuuriruumist.“

2000. aastal alustatud Tallinna Kirikurenessanssi programmi eesmärgiks on korrastada ja tutvustada linnaelanikele ja linna külalistele Tallinna kirikud ning nendes asuvaid kultuuriväärtusi, mis on ühtlasi ka mälestistena riikliku kaitse all. Programmi esimese tegevusperioodi jooksul tehti 11 aasta jooksul ühtekokku 113 miljoni krooni eest taastamistöid kokku 23 üheksasse erinevasse konfessiooni kuuluvas kirikus .Programm katkes 2010. aastal seoses majanduskriisiga ning käivitati uuesti 2016. aastal. Mullu sai suurima toetuse Nõmme Rahu kogudus, kes restaureeris oma kiriku interjöörid, oreli, altarimaali ja muud kunstimälestised.

Käesoleva aasta üks suuremahulisemaid töid kirikurenessansi programmi toel ette võetud Kaasani (Jumalaema Sündimise) kirikus. Viidi läbi arheoloogilised eeluuringud ning kiriku sokliosa, akende ja käärkambri restaureerimine, käimas on kiriku interjööri maalingute konserveerimine-restaureerimine ning kirikule ventilatsiooni, soojatorustiku ja küttesüsteemi projekteerimine ning paigaldamine.

Toomkirikus on käsil kantsli restaureerimine ja orelirõdu aluse seinamaalingu põhjapoolse välja konserveerimine. Plaanis on ka kiriku põhjalöövis 2017. aastal leitud von Grassi hauaplaadi konserveerimine ja pingiploki restaureerimine.

Kaarli kirikus viidi lõpule 2016. aastal alustatud Walckeri oreli restaureerimine ning restaureeriti peaukse ja põrand.

Tallinna vanima algsel kujul säilinud väga unikaalse interjööriga Pühavaimu kirikus on käsil maali „Kristoforus“ konserveerimine ning kiriku kroonlühtrite konserveerimine. Järgmisena on plaanis konserveerida kiriku seinalühtrid. Üks suuremaid ja pakilisemaid lähitulevikus ees seisvaid töid on hoone sokliosa kindlustamine ilmastikutingimuste vastu, vältimaks korvamatuid niiskuskahjustusi.

Kopli Püha Nikolai kiriku kogudus on võtnud linna toel ette välisfassaadide restaureerimise, käib ka elektri- ja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine. Peeteli kirik taastas kirikurenessansi programmi toel kirikuhoone ja torni fassaadid ning rajas kiriku ette invapanduse.

Käesoleva aasta esimeses pooles valmisid Oleviste kiriku muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimistööde programm, seejärel koosatati kiriku torni ülemise osa välisviimistluse ning kiriku lõunakabeli ja pikihoone külgnevate fassaadide korrastamise tegevuskava.

Uudise rubriigid: