11.11.2016

Tallinn toetab kooliteed alustanud lapsi

Tallinnas Sotsiaal- ja Tervishoiuamet tuletab meelde, et esimese klassi laste vanemad saavad linnalt toetust taotleda.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlusi võetakse vastu kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest, seega on taotluse esitamiseks aega novembrikuu lõpuni. Toetuse taotluse saab esitada elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale. E-taotlusi saab esitada Tallinna iseteeninduskeskkonnas http://taotlen.tallinn.ee.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse suurus on 320 eurot. Toetus makstakse välja kahes osas - 160 eurot õppeaasta alguses ja 160 eurot juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.

Esimesse klassi astujate arv on Tallinnas aasta aastalt kasvanud – tänavu alustas kooliteed 4550 last.

Lisaks sellele maksab Tallinna linn toimetulekutoetust saava pere lapsele kooliminekutoetust, mis määratakse üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19-aastasele õpilasele tingimusel, et pere on saanud jooksval kalendriaastal toimetulekutoetust.