03.09.2019

Tallinn toetab kooliteed alustanud lapsi

Esimese klassi laste vanemad saavad linnalt toetust taotleda. Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlusi võetakse vastu kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest, seega on taotluse esitamiseks aega novembrikuu lõpuni.

Toetuse taotluse saab esitada elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale. E-taotlusi saab esitada Tallinna iseteeninduskeskkonnas http://taotlen.tallinn.ee alates 12. septembrist.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul on koolitee algus üks olulisemaid ja meeldejäävamaid sündmusi lapse ja vanemate jaoks. „Ent kahtlemata kaasneb sellise elu muutva sündmusega ka suured kulutused, mistõttu loodame, et linna 320-euro suurune toetus on selleks abiks,“ märkis Beškina. „Siinkohal soovin kõigile, nii alles kooliteed alustavatele kui ka jätkavatele õppuritele lakkamatut uudishimu ja avastamisrõõmu.“

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli ja on kantud õpilaste nimekirja.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse suurus on 320 eurot. Toetus makstakse välja kahes osas: 160 eurot õppeaasta alguses ja 160 eurot juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.

Esimesse klassi astujate arv on Tallinnas aasta aastalt kasvanud – tänavu alustas kooliteed ligikaudu 4300 last.

Lisainfo:
Juta Laimets
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Teenuste ja toetuste sektori peaspetsialist
Tel: 645 7805

Uudise rubriigid: