03.09.2019

Tallinn toetab kooliteed alustanud lapsi 320 euroga

Esimese klassi laste vanemad saavad linnalt taotleda toetust. Taotlusi võetakse vastu kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest, seega on taotluse esitamiseks aega novembrikuu lõpuni.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse suurus on 320 eurot. Toetus makstakse välja kahes osas: 160 eurot õppeaasta alguses ja 160 eurot juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.

Taotluse saab esitada elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale.

E-taotlusi saab esitada Tallinna iseteeninduskeskkonnas http://taotlen.tallinn.ee alates 12. septembrist.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli ja on kantud õpilaste nimekirja.

Esimesse klassi astujate arv on Tallinnas aasta aastalt kasvanud – tänavu alustas kooliteed ligikaudu 4300 last.

   

Uudise rubriigid: