19.03.2020

Tallinn töötab välja abimeetmeid oma lepingupartneritele

Tallinna linn töötab välja abimeetmed, mis aitavad linna lepingupartneritel eriolukorraga toime tulla.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on igati arusaadav, et eriolukorra tõttu on paljudel linna lepingupartneritel tekkinud ebakindlus selle osas, kas ja millisel moel kavatseb linn leevendada ettevõtjate raskusi lepingute täitmisel. „Linna tegevus ja areng ei ole võimalik ilma paljude partneriteta ning seetõttu tuleb tekkinud eriolukorras leida kompromisse ja lahendusi, et ettevõtjad ei satuks pöördumatutesse raskustesse. Koostöös ettevõtjatega töötab linn välja abimeetmed, mis aitavad ettevõtjatel koos linnaga kriisi ületada ja oma tegevust jätkata. Abimeetmete pakett on Tallinna linna poolt hetkel koostamisel,“ selgitas Kõlvart.

„Tänases olukorras peame lähtuma suuremast pildist. Ei ole kahtlustki, et majandus saab oluliselt kahjustada ning meil kõigil tuleb seljad kokku panna, et rasked ajad üle elada. Linnapoolsete sammude astumiseks tuleb meil esmalt mõista, milliseks kujunevad riigi abimeetmed töötajate ja ettevõtjate toetamiseks, et need oleks tõhusad ning üksteist täiendavad, mitte dubleerivad,“ täpsustas linnapea. „Kui rääkida võimalikest lahendustest, siis peaksime keskenduma neile sektoritele, kes saavad enam kahjustada ning linna abinõud peavad olema üldised, mitte üksikute ettevõtjate põhised.“

Abimeetmed töötatakse välja linna lepingupartneritele, kelle majandustegevust eriolukord otseselt mõjutab. Need puudutavad näiteks linna üüripartnereid ja ruumide kasutajaid, kelle tegevus on eriolukorra tõttu raskendatud või katkenud. Muude lepingute puhul võib kõne alla tulla tähtaegade pikendamine, THI tõusu mitterakendamine vms.

Linnapea sõnul sõltuvad hetkel meie tegevused aga Vabariigi Valitsuse otsustest ning vastavalt olukorrale langetab Tallinna linn operatiivselt vajalikke otsuseid. „Kõige parema tulemuse saavutame, kui töötame meetmed välja lepingupartneritega üheskoos,“ rõhutas Kõlvart. 

Linna lepingupartneritel on soovi korral võimalik esitada Tallinna Ettevõtlusametile ettepanekuid meetmete kohta, mis oleksid ettevõtjate hinnangul eriolukorra mõjude leevendamiseks kõige tõhusamad ning kuidas linn saab oma partneritega nende lepinguliste kohustuste puhul enam puudutatud tegevusvaldkondade raskusi leevendada.

Linn töötab omapoolsed ettepanekud välja 31. märtsiks 2020.

Tallinna meetmed koroonaviiruse tõkestamisel on koondatud Tallinna kodulehele https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine 

Lugupidamisega

Uudise rubriigid: