15.10.2015

Tallinn tõstab linnaeelarvest palka saavate õpetajate töötasu

Tallinna linna teise lisaeelarve eelnõu kohaselt on kavandatud lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetaja abide, huvikoolide juhtide ja pedagoogide ning üldhariduskoolide tugiteenuste spetsialistide palga alammäärade 12,5-protsendiline tõus käesoleval sügisel.

Tallinna linna teise lisaeelarve eelnõu kohaselt on kavandatud tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2015 lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetaja abide palga alammäärade 12,5-protsendiline tõus.

1. detsembrist tõusevad sama palju ka linna huvikoolide juhtide ja pedagoogide ning üldhariduskoolide tugiteenuste spetsialistide palga alammäärad.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul kasvavad palgaalammäärad lasteaia juhtidel 12,5 protsenti, lasteaiaõpetajate palgaalamäärad 800 eurolt 900 eurole ning õpetaja abidel 426 eurolt 480 eurole.

Kõlvart rõhutas, et Tallinna linn on tõstnud lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetajate abide palku viimased kolm aastat. Möödunud aasta 1. septembrist kasvas lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide palk 12 protsenti.

Tallinna Heleni kooli õppetegevuse kulusid suurendatakse 74 000 euro võrra, tagamaks erivajadustega laste õppeks piisavad vahendid.

„Teadaolevalt on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt riigi kohustus ülal pidada hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud koole, mida Tallinnas on ühtekokku kuus ning finantseerida õpet täies mahus, siis riik seda ülesannet ei täida. Tänase seisuga katab Tallinna linn nende koolide majanduskulud ning osaliselt ka õppetegevust, kuna riigipoolsed vahendid on ebapiisavad,“ nentis Kõlvart. „Seetõttu eraldab Tallinna linn ka täiendavad vahendid Tallinna Heleni kooli õppetegevuse kuludeks.“

Tallinna linnavalitsus otsustas 14. oktoobril esitada linnavolikogule 2015. aasta teise lisaeelarve eelnõu.

Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve sissetulekute ja väljaminekute maht 4 076 198 euro võrra, mille tulemusena kujuneb Tallinna linna 2015. aasta eelarve täpsustatud mahuks 567 798 018 eurot.

 

Allikas: Raepress

 

 

Uudise rubriigid: