06.05.2016

Tallinn tõstab uuest õppeaastast linnapedagoogide palka

Alates 1. septembrist suurenevad Tallinnas linnaeelarvest palka saava pedagoogilise personali palgaalammäärad keskmiselt 6,44% võrra.

„Selleks on linnavolikogule esitatud lisaeelarve eelnõus haridusvaldkonnas ette nähtud 1 167 330 €,“ ütles abilinnapea Mihhail Kõlvart. „Seeläbi tõusevad õpetajate palgaalammäärad 900 eurolt 958 eurole ning õpetaja abidel 480 eurolt 510 eurole.“

Kõlvart lisas, et kõnealune rahaeraldus on ette nähtud linna eelarvest palka saavate munitsipaallasteaedade, üldhariduskoolide, huvikoolide, Tallinna Kopli Ametikooli ja Tallinna Õpetajate Maja juhtide, õpetajate ja õpetaja abide palgamäärade tõstmiseks.

„Viimati tõstsime linna palgal olevate pedagoogide töötasumäärasid mullu sügisel teise lisaeelarvega 12,5% võrra,“ ütles Kõlvart. „Seeläbi kasvas lasteaiaõpetajate palgaalamäär 800 eurolt 900 eurole ning õpetaja abidel 426 eurolt 480 eurole.“

Kõlvart rõhutas, et Tallinna linn on tõstnud lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetajate abide palku igal aastal – 2014. aasta 1. septembrist kasvas lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide palk 12%. 

 

 

 

 

Uudise rubriigid: