19.04.2018

Tallinn tunnustab Tallinna päeval 28 linnakodanikku

Tänasel istungil otsustas Tallinna linnavolikogu anda aumärgid väärikatele ja aktiivsetele kodanikele linna poolse erilise austusavalduse ja tunnustusena

Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart märkis, et Tallinna järjepideva arengu ja edu taga on meie linna aktiivsed ja tublid inimesed. „Tänavu Tallinna päeval 15. mail, tähistame linna 770 aastast ajalugu juriidiliselt tunnustatud linnana. Linn soovib tunnustada kodanikke, kes oma silmapaistva töö ja pühendumisega on aastate jooksul panustanud linna järjepidevusse ning muutnud Tallinna linna paremaks, turvalisemaks, ilusamaks ja kaasaegsemaks elukeskkonnaks,“ lisas volikogu esimees Kõlvart.

Tallinna põhimääruse alusel antakse Tallinna vapimärk füüsilistele isikutele linna erilise austusavaldusena ja Tallinna teenetemärk linnale osutatud eriliste teenete eest. Vapi- ja teenetemärgid annavad autasustatavale kätte linnavolikogu esimees ja linnapea Tallinna raekojas Tallinna linna päeval 15. mail. Vapimärgi taotlusi on õigus esitada linnavolikogu komisjonidel, fraktsioonidel, linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetel ning linna ametiasutustel. Tallinna teenetemärki on antud alates 1995. aastast ja vapimärki alates 1997. aastast.

Tallinna linna aumärkide saajate nimekiri:

Vapimärk

Tarmo Soomere, pikaajalise panuse eest Tallinna linna arengusse merendusalaste teadusuuringute kaudu

Tiina Mägi, Tallinna linna, eriti vanalinna arengule kaasaaitamise ning suure panuse eest Tallinna linna kultuurielu edendamisse

Teenetemärk

Vitali Belobrovtsev, aastatepikkuse viljaka koostöö eest Tallinna linnaga nii tõlkija kui ka ajakirjanikuna

Maire Geršman, silmapaistva tegevuse eest Ida-Tallinna Keskhaigla silmaosakonna juhatajana ja silmakirurgia valdkonna edendajana

Uwe Gnadenteich, Tallinna sündmuste pikaajalise ja objektiivse kajastamise eest

Lauri Gustavson, pikaajalise suurepärase töö eest Tallinna Lastehaigla kirurgina

Aleksandr Ivaškevitš, märkimisväärse panuse eest Tallinna kultuuriellu

Kristian Jaani, märkimisväärse panuse eest Harjumaa, sh Tallinna korrakaitse arendamisse ja turvalisemaks muutmisse

Heinar Jahu, pikaajalise kabe edendamise ja treeneritöö eest Nõmmel ja kogu Tallinnas

Vahur Kaldas, aastatepikkuse kohusetundliku töö eest Tallinna trammiliikluse tagamisel

Andres Kollist, märkimisväärse panuse eest Tallinna arendamisse parema elukeskkonna ja nutikate lahendustega linnaks

Enn Kunila, suure panuse eest Tallinna ettevõtluse ja ettevõtluskultuuri arengusse ning tänutähena Eesti kunsti metseenluse eest

Kai Künnis-Beres, pikaajalise tulemusliku panuse eest joogivee ja merevee kvaliteedi uurimisse ning reostusprobleemide lahendamisse

Merike Lang, pikaajalise pühendunud töö eest Eesti Vabaõhumuuseumis

Alvina Maasik, pikaajalise silmapaistva tegevuse eest koolieelse lasteasutuse juhtimisel

Feliks Mägus, märkimisväärse panuse eest Tallinna kui turismisihtkoha arengusse alates Eesti iseseisvumise taastamisest

Väino Olev, pikaajalise tulemusliku linnateenistuse ja Tallinna linna asutuste infotehnoloogia valdkonna arendamise eest

Urmas-Jüri Orgusaar, pühendunud ja tulemusliku pedagoogilise töö eest Tallinna Kunstikoolis ning suure panuse eest kooli püsimisse ja arengusse

Andres Pajula, pikaajalise linnateenistuse ja Tallinna hariduselu sihikindla edendamise eest

Liivi Parma, pikaajalise ja tulemusliku töö eest kõneravi vajavate laste abistamisel

Raivo Põldmaa, Tallinna Linnateatri kauaaegse eduka juhtimise ja arendamise eest

Helen Sildna, silmapaistva panuse eest Tallinna kultuuriturismi edendamisse ja Tallinna tutvustamisse maailmas

Vladimir Skrobot, pikaajalise tulemusliku töö eest Tallinna väärteoregistri loomisel ja arendamisel

Niina Sõtnik, pikaajalise silmapaistva ühiskondliku ja pedagoogilise töö eest

Kai Zilmer, silmapaistvate teenete eest elanikkonna tervise hüvanguks nakkushaiguste ennetamisel ja ravi korraldamisel

Jüri Trei, pikaajalise pühendunud tegevuse eest kultuurisidemete arendamisel, Jaan Poska mälestuse jäädvustamisel ning Eesti omariikluse ajaloo tutvustamisel kodu- ja välismaal

Toivo Tänavsuu, SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi Kingitud Elu loomise ja juhtimise eest

Martin Veinmann, silmapaistva tegevuse eest näitleja, õppejõu ja koolitajana