21.05.2015

Tallinn tunnustab teenekaid koolijuhte ja pedagooge raemedaliga

Tallinna linnavalitsus otsustas 20. mai 2015 istungil autasustada raemedaliga mitmeid teenekaid haridustöötajaid.

Raemedali pälvivad Tallinna 21. Kooli direktor Naida Toomingas, Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor Külli Puhkim, Tallinna Tondi Põhikooli direktor Evi Kraan, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli ringijuht Natalja Baranova ning Tallinna Huvikeskuse „Kullo“ ringijuht Ene Jakobson.

Naida Toomingas on alates 1996. aastast töötanud Tallinna 21. kooli direktorina ning selle aja jooksul on kool silma paistnud kui headele tulemustele orienteeritud, innovaatiline, kaasaegne ja arenev õppeasutus. Kool osaleb aktiivselt olümpiaadidel, muusikalises tegevuses, rahvusvahelistes projektides ja koostöös ning näitab õppe- ja kasvatustegevuses silmapaistvaid tulemusi.

Külli Puhkim on 2000. aastast alates juhtinud Tallinna Saksa Gümnaasiumi (TSG). Ta on saksa keele ja kultuuri õpetamise eestvedaja Tallinnas, mille tulemusena saavad TSG saksakeelse osakonna lõpetajad ka Saksa abituuriumi lõputunnistuse. Külli Puhkim on ka muusikapedagoog ja dirigent, kes on aastaid edukalt juhatanud kooli segakoori. Koolijuhina propageerib ja hoiab ta koolispordi traditsioone – TSG on üks parimatest koolisporti viljelevatest õppeasutustest Tallinnas.

Evi Kraan on töötanud erivajadusega laste kasvatajana, õpetajana, metoodikuna ning logopeedina. Alates 1997. aastast töötab ta erivajadustega lastele mõeldud Tallinna Tondi Põhikoolis (varem Tallinna I internaatkool), 2000. aastal sai temast Tondi põhikooli direktor. Kool on edukalt osalenud mitmetes haridusprojektides ning arendanud õpikeskkonda.

Kõik kolm teenekat koolijuhti on otsustanud uuest õppeaastast minna pensionile.

Natalja Baranova on alates 1990. aastast Tallinna Tõnismäe reaalkooli juures tegutseva MTÜ Tantsuansambel „Neposedõ“ kunstiline juht. Tema eestvedamisel on saavutatud tuntust nii kodu- kui ka välismaal. Tantsuansambli repertuaaris on ennekõike eesti ja vene tantsud, samuti edendatakse rahvaste vahelisi kultuurikontakte. Rahvusvahelistel konkurssidel on saadud mitmeid laureaaditiitleid ning tänavu toimub juba 16. korda rahvusvaheline festival „Neposedõ kutsub sõpru“.

Ene Jakobson töötab Tallinna Huvikeskuses „Kullo“ alates 1987. aastast omaloodud tantsuansambli Sõleke peaballettmeistrina. Tantsuansambel Sõleke on pälvinud laialdast tunnustust Eestis ja mujal maailmas. Sõlekeses tantsib üle 330 noore. Ene Jakobson on olnud seitsmel korral noorte- ja üldtantsupidude lavastusgrupis, nii liigijuhina kui liigijuhi assistendina. 2001. aastal omistati talle Ullo Toomi preemia, 2007. aastast on ta presidendi kultuurirahastu hariduspreemia laureaat.

Raemedalid antakse tunnustatutele üle 28. mail Lillepaviljonis õppeaasta pidulikul lõpetamisel.

Tallinna raemedal on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilisele isikule linnapoolse tunnustusena. Raemedali andmise otsustab linnavalitsus. Alates 2004. aastast välja antava raemedali on seni pälvinud 49 isikut.

Allikas: Raepress, avaldatud BNS-is 19. mail 2015

 

Uudise rubriigid: