15.10.2015

Tallinn tutvustab tasuta ühistranspordi ideed Vilniuses

Täna Vilniuses toimuval Euroopa suurlinnade transpordivõimude assotsiatsiooni (European Metropolitan Transport Authorities) üldkoosolekul räägib Tallinna tasuta ühistranspordi mõjust maksumaksjate arvu kasvule Tallinna esindaja Euroopa Liidus Allan Alaküla.

Esinduslikul foorumil käsitletakse linnaliikuvuse nutilahendusi ning liikuvuse jätkusuutlikkust.

Alaküla nendib ettekandes, et Tallinna elanike arv on alates 2012. aasta aprillist (s.o. tasuta ühistranspordile ülemineku referendumist) kasvanud rohkem kui 22 tuhande inimese võrra ning sealt laekuva täiendava üksikisiku tulumaksu arvel ongi mitte ainult kaetud tasuta ühistranspordi kulu, vaid on suudetud ka oluliselt kasvatada ühistranspordi kogueelarvet 53 miljonilt 61 miljoni euroni aastas.

"See on ülespoole liikumise spiraal,” ütleb Alaküla. “Tallinna uued elanikud suurendavad linna eelarvet oma maksudega ning nende toel on võimalik ühistranspordi ja muude avalike teenuste kvaliteeti veelgi parandada, mis omakorda suurendab pealinna atraktiivsust elu- ja tööpaigana järgmistele tulijatele," tõdes Alaküla.

EMTA on 1998. aastal loodud mõjukaim transpordivõime huve esindav assotsiatsioon Euroopas, mis ühendab 25 suurlinna 16 riigist. Üks organisatsiooni põhieesmärke on ühistransporditeenuste planeerimine, omavaheline integreerimine ja rahastamine Euroopa metropolides ning aktiivne osalus Euroopa Komisjoni tegevuses tagamaks head koostööd Euroopa Liidu institutsioonide ja transpordiagentuuride vahel.