06.04.2021

Tallinn vabastas lapsevanemad aprilli lõpuni lasteaia kohatasust

Tallinn vabastas lapsevanemad aprilli lõpuni lasteaia kohatasust alates 11.märtsist kuni 30.aprillini 2021.

Tallinnas säilib lasteaedade teenus ja lasteaiad on avatud seni, kuni Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti. Hetkel töötavad kõik munitsipaallasteaiad, järgides kõiki juhiseid laste tervise kaitse tagamiseks. 

Ühtlasi vabastab linn õppetasust 100-protsendiliselt ka huvikoolides käivate laste vanemad. 

Niisamuti vabastatakse aprilli lõpuni spordiorganisatsioonid ja -klubid munitsipaalspordisaalide ja -ruumide renditasust. „Samas jätkab linn spordiklubidele sporditoetuse ehk spordi pearaha maksmist täies ulatuses,“ nentis linnapea. 

Soovitame kõigil lapsevanematel lapsi lasteaeda mitte tuua.  

Pered, kellel ei ole võimalik lapsi kodus hoida, saavad jätkuvalt kasutada lasteaiateenust. Kõik lasteaiad on avatud.