19.03.2020

Tallinn vabastab lapsevanemad eriolukorra ajaks lasteaia kohatasust

Tallinna Linnavalitsus otsustas vabastada pealinna munitsipaallasteaedades käivate laste vanemad lasteaia kohatasust alates eriolukorra kehtestamisest 16. märtsist kuni aprilli lõpuni.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul puudutab otsus kõiki    lapsevanemaid ning sõltumata sellest, kas laps käib praegu    lasteaias või mitte, vanemad lasteaiatasu maksma ei pea.  

Tallinnas on    munitsipaallasteaia kohatasu ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus    ja ujulaga lasteaedades 78,26 eurot.  

Tallinnas säilib lasteaedade teenus ka eriolukorra ajal.    Hetkeseisuga töötavad kõik munitsipaallasteaiad, järgides    juhiseid laste tervise kaitse tagamiseks.  

„Peame oluliseks pakkuda elutähtsatel töödel töötavatele    lapsevanematele kindlust, et nende lapsed on hoitud, vajadusel    ka ööpäevaringselt,“ nentis Kõlvart. „Lasteaedade    töökorralduses võib olla muudatusi, kuid praegu on kõik valmis    lapsi vastu võtma. Oleme samas valmis reageerima, kui peaks    tekkima vajadus sulgeda mõni rühm või ka kogu lasteaed, kuid me    ei sulge kõiki lasteaedu korraga.“     

Vältimaks nakkuse edasikandumist peavad lasteaiad oma töö  korraldamisel arvestama piirangutega, mis on välja toodud  Haridus- ja teadusministeeriumi antud juhises    lasteaia- ja lastehoiuteenuse tagamiseks. Muuhulgas tuleb  laste üleandmine korraldada väljaspool hoonet ning lasteaeda ei  tohi lubada mistahes haigusnähtudega isikuid.

Viide:

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-Tallinn-vabastab-lapsevanemad-eriolukorras-lasteaia-kohatasust?filter_otsing_uudis_rubriik_id=100