19.03.2020

Tallinn vabastab lapsevanemad eriolukorra ajaks lasteaia kohatasust

Pealinna munitsipaallasteaedades käivate laste vanemad on lasteaia kohatasust vabastatud alates 16. märtsist kuni aprilli lõpuni.

Otsus puudutab kõiki lapsevanemaid ning sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte, vanemad lasteaiatasu maksma ei pea.
Tallinnas on munitsipaallasteaia kohatasu ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus ja ujulaga lasteaedades 78,26 eurot.  
Tallinnas säilib lasteaedade teenus ka eriolukorra ajal. Hetkeseisuga töötavad kõik munitsipaallasteaiad, järgides juhiseid laste tervise kaitse tagamiseks.  
Vältimaks nakkuse edasikandumist peavad lasteaiad oma töö  korraldamisel arvestama piirangutega, mis on välja toodud  Haridus- ja teadusministeeriumi antud juhises    lasteaia- ja lastehoiuteenuse tagamiseks. Muuhulgas tuleb  laste üleandmine korraldada väljaspool hoonet ning lasteaeda ei  tohi lubada mistahes haigusnähtudega isikuid.

Uudise rubriigid: