27.09.2017

Tallinn valmistub linnavolikogu valimisteks

Tallinna Linnavolikogu valimise läbiviimiseks moodustatakse Tallinna linna haldusterritooriumil 87 jaoskonnakomisjoni.

Jaoskonnakomisjonides on kokku 845 liiget, sealhulgas 623 põhiliiget ja 222 asendusliiget. Valimisseaduse kohaselt võivad jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadid esitada ka valimistel osalevad erakonnad ja valimisliidud. Erakonnad ja valimisliidud seadsid üles kokku 206 jaoskonnakomisjoni liikmekandidaati. Lisaks on Eesti Noorteühenduste Liidu kaudu kaasatud jaoskonnakomisjonide töösse 11 noort.

Tallinna linnavolikogu valimised toimuvad 15. oktoobril. Hiljemalt 15 päeva enne valimisi peab olema valijale saadetud valijakaart, mis saadetakse paberkujul tema registrijärgsele elukoha aadressile või e-valijakaardina isiku e-posti aadressile, kui isiku @eesti.ee e-posti aadress on suunatud tema igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile.  Valija, kes ei ole 30. septembriks valijakaarti saanud või kelle valijakaardile kantud andmetes on vigu, võib selgituse saamiseks või vigade parandamiseks pöörduda avaldusega oma elukohajärgse linnaosa valitsuse poole.

Tallinna valimiskomisjoni juhi Toomas Sepa sõnul on valijakaart vaid informatiivse sisuga ja seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta ning jaoskonnakomisjoni telefoninumber. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja.

Oma elukohaandmeid saab kontrollida ka kodanikuportaalis https://www.eesti.ee/.

Rohkem teavet Tallinna linnavolikogu valimiste kohta leiate internetiaadressilt http://www.tallinn.ee/est/valimised/Tallinna-Linnavolikogu-valimised-2017.