26.04.2022

Rattarajad saavad värske punase tähistuse ohtlikumates kohtades

Tallinn värskendab kesklinna rattaradade teekattetähistust punase värviga ainult ohtlikumates kohtades, rattasõitu muudavad turvalisemaks rajatavad rattateede füüsilised eraldused sõiduteest.

“Meie eesmärk on järk-järgult luua kesklinna kõnniteedest ja sõiduteedest füüsiliselt eraldatud turvaliste kõrgendatud tänavaosaga jalgrattateede võrgustik, nagu Tallinna rattastrateegia ette näeb. Näiteks sel aastal ehitame rekonstrueerimise käigus uued jalgrattateed Pronksi, Jõe ja Vana-Kalamaja tänava kõrvale,” ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. “Punane teekattemärgistus peaks jääma kõige ohtlikumatesse kohtadesse, kus ruum on paratamatult ratturite ja teiste liiklejate vahel jagatud, ja nendes paikades tuleks seda uuendada nagu ka ülekäiguradasid ja muud teemärgistust.“

Kesklinna rattaradade punast märgistust teekattel on kavas värskendada eelkõige ohtlikumates kohtades, nagu kitsastes kohtades, ristmikel, bussi- ja trollipeatustes, sisse- ja väljasõitude juures, kus ei ole võimalik ruumi füüsiliste tõkete abil jalgrataste ja mootorsõidukite radadeks eraldada. 

Jätkata on kavas rattaradade füüsilist eraldamist teistest sõiduradadest füüsiliste tõkete abil. Selleks võetakse lisaks seni kasutatud postidele kasutusele ka madalad liiklusradade eraldajad, mis paigaldatakse rattarada ülejäänud sõiduteest eraldama näiteks Pärnu maantee lõigule Vabaduse väljaku ja Süda tänava vahel ning osale Endla tänavast. 

Lisaks värskendatakse punast märgistust mõne kesklinna magistraaltänava rattarajal, mida ei ole kavas tänavu ega järgmisel aastal rekonstrueerida, nagu näiteks 2024. aastal rekonstrueeritaval Liivalaia tänaval. Rattaradu, mis ei ole praegu tähistatud punase värviga ega eraldatud füüsiliste tõketega, on kavas ka edaspidi tähistada valgete joonte ja siniste ratturimärkidega.